U toku je projekat koji organizacije Amity, koji se sprovodi u saradnji sa Caritas Sremska Mitrovica, a realizuje se u periodu februara-jula 2021. godine. Projekat je podržan od strane Vlade Švajcarske u okviru programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

U Srbiji je, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku od 31. decembra 2019. godine, živelo 6.926.705 stanovnika a među njima je bilo i 1.451.818 (20,96%) osoba sa 65 i više godina. Pandemija izazvana virusom COVID-19 pogodila je stanovništvo, privredu i sve sisteme zaštite na globalnom nivou, pa i u Srbiji. Među stanovništvom, u ugroženije grupe spadaju upravo i starije osobe, posebno one koje su bolesne. Starije osobe, naročito u izolaciji i osobe sa kognitivnim smetnjama, demencijom, kao i osobe u visokoj meri zavisne od tuđe nege, mogu postati anksiozne, pod stresom, uznemirene ili povučene za vreme epidemije. Pored toga, starije osobe su u većem riziku od zlostavljanja, iskorišćavanja i zanemarivanja.

Iskustva godinu dana trajanja pandemije COVID-19 pokazuju da su neke institucije sistema nepristupačnije i manje efikasne u vreme pandemije. Pružanje zdravstvenih usluga je često  redukovano i ograničeno na urgentna stanja. Pristup zdravstvenoj zaštiti je postao složeniji za brojne pacijente, i to naročito za obolele od raka i pripadnike rizičnih grupa, među kojima su i starije osobe. Manji prioritet se pridaje rutinskim operacijama i dijagnostičkim procedurama mimo virusa korona i onima koje nisu hitne, usled nastojanja zdravstvenog sistema da ograniči prenošenje virusa između pacijenata na bolničkom lečenju. COVID-19 je postao prepreka za pristup bitnim uslugama preventivne zaštite.

Smeštaji korisnika u ustanove socijalne zaštite bili su jedno vreme obustavljeni a sada se oni vrše tako što korisnik prvo ide u izolaciju u ustanovi, u trajanju od 14 dana, a posle na smeštaj među ostale korisnike. Dnevne usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici bile su dugo vremena redukovane, a neke i sasvim obustavljene. U pojedinim opštinama ni danas nije normalizovana usluga pomoć u kući za starije, takođe ni danas ne funkcionišu dnevni boravci i klubovi za starija lica. Imajući u vidu važnost da se građanima, posebno onima iz osetljivih društvenih grupa pruža podrška, kroz obezbeđivanje potrebnih usluga u vreme pandemije, pokrenuli smo ovaj projekat sa ciljem davanja doprinosa zaštiti ljudskih prava starijih osoba, kroz monitoring/praćenje politika i mera od značaja za ljudska prava starijih i zagovaračke aktivnosti za njihovu izmenu ili unapređenje.

Projekat doprinosi unapređenju situacije sprovođenjem tri ključne grupe aktivnosti:

  • Praćenjem donošenja odluka i primenu postojećih politika i praksi na nacionalnom nivou, u Beogradu i Sremskom okrugu, a koje su od značaja za prava starijih i pokrećemo inicijative za izmene i dopune odluka o postupanjima, ako je to potrebno.
  • Prikupljamo informacije o praksama, putem anketa na portalu Penzin, kao i putem direktnih kontakata sa starijim osobama i njihovim srodnicima i neformalnim negovateljima, i na osnovu rezultata istih kreiramo preporuke i zagovaramo za unapređenje politika ili praksi.
  • Plasiramo informacije od javnog značaja za starije građane o značaju prevencije tokom pandemije putem emisija na Radio Beogradu 1, putem gostovanja i davanja izjava za druge medije i putem slanja poruka preko društvenih mreža.

Inicijativa je nastala tokom januara 2021. godine, kada su se javljali srodnici korisnika iz ustanova, kao i sami korisnici, sa molbom da pokrenemo inicijativu da se omogući izlazak vakcinisanima iz ustanova. Imajući u vidu činjenicu da je vakcinacija za starije osobe u ustanovama za smeštaj započela 2020. godine, a da ni kada je kod nekih korisnika završena i revakcinacija, nije odobren izlazak korisnika iz ustanova. U tom pravcu sprovedeno je i anketno istraživanje na datu temu, a uz pomoć portala Penzin i društvenih mreža. Direktnu interakciju imalo je 1.746 ljudi .Rezultati Ankete su: da treba dozvoliti potpunu slobodu kretanja (68,2%); da treba dozvoliti izlazak na par sati (11,8%); da treba dozvoliti izlazak uz nadzor srodnika (15,3%); da ne treba dozvoliti izlazak dok traje pandemija (4,7%).

U skladu sa svim prikupljenim informacijama i podacima, uputili smo apel ministru zdravlja, ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zaštitniku građana i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, sa molbom da se dozvoli izlazak vakcinisanim i revakcinisanim korisnicima iz ustanova koji su naveli da je to njihova trenutna potreba. Institucije su veoma brzo uvidele značaj apela i pokrenule proces promene trenutnih pravila poseta i izlazaka korisnika ukoliko to oni zahtevaju.Posete su ponovo uvedene od 23. marta, dok su u pripremi i instrukcije Ministarstva za izlazak imuniziranih korisnika izvan ustanove.

Baveći se temom koja se odnosi na dozvoljavanje korisnika da izađu iz domova, uočeno je kako neke starije osobe nisu prošle kroz proces vakcinacije iako su se prijavile putem telefona portalu E-upravi za vakcinaciju. Ovom prilikom je uočen i problem  gde su te osobe bile obaveštavane putem sms poruka za termin vakcinacije, ali se nisu odazvale, jer ne čitaju poruke. Otuda smo uputili Molbu direktoru E-uprave za prilagođavanje načina obaveštavanja o terminu vakcinacije starijih osoba, koje su se za vakcinaciju prijavile putem telefona. Odgovor na inicijativu koja je pokrenuta se ogleda u rešenju gde starije osobe koje se prijave za vakcinaciju, pored poruka koje dobijaju putem mobilnog telefona, bivaju i direktno pozivane na vakcinaciju.

Podaci iz marta 2021. godine su da je u Beogradu vakcinisano tek 60% starijih od 65 godina, a u unutrašnjosti znatno manje. Udruženje Amity u okviru svojih aktinosti nastavlja da prikuplja podatke kako bi blagovremeno i na pravi način reagovali i time pomoglo starijim građanima da lakše ostvare svoja prava i potrebe.
Kako bismo saznali zašto se neki stariji ne vakcinišu osmišljena je anketa.
Link do ankete možete pronaći ovde: https://forms.gle/BnTuxg5ht8eCNQof6