Mesec: april 2021.

Obuka za pružanje psihosocijalne podrške osobama sa invaliditetom

U okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“, Crveni krst Srbije organizovao je radionicu čiji je cilj bio edukacija na temu psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom. Radionica pod nazivom „Podrška osobama sa invaliditetom“ održana je onlajn 27. aprila 2021. godine uz učešće regionalnih partnera na projektu iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Kosova*. Radionicu je vodila Dragana Wright, koordinator dela projekta za mentalno zdravlje / psihosocijalnu podršku u Crvenom krstu Srbije, a uz podršku Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, koordinatora projekta. Radionica se...

Read More

Duševno zdravlje žena- VIII Forum Instituta za mentalno zdravlje

Povodom dana Instituta za mentalno zdravlje 14. i 15. aprila 2021. godine održan je VIII Forum, pod nazivom “Duševno zdravlje žena”. Forum je okupio eksperte iz zemlje i inostranstva. Tokom dvodnevnog skupa održana su plenarna predavanja, simpozijumi, panel diskusije i okrugli stolovi. Na poziv Instituta za mentalno zdravlje stručna saradnica Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović održala je predavanje o nasilju nad starijim ženama. Pored definicije, faktora rizika i različitih vrsta nasilja, ona je predstavila i rezultate istraživanja u okviru projekta „Osnaživanje starijih žena: Prevencija nasilja kroz promenu socijalnih normi u Austriji i Srbiji (EmPreV)“ koji je finansijski podržan od strane...

Read More

Aktivnosti Hleba zivota u programu Briga o starijima u martu

U martu mesecu Hleb života je organizovao dva telefonska savetovališta za pomoć negovateljima dementnih lica, u saradnji sa udruženjem Destigma. Pored telefonskih savetovališta realizovan je i prvo okupljanje, u kome su se negovatelji dementnih osoba uključili istovremeno u Viber grupu kako bi ostvarili kontakt sa stručnjacima, ali i kako bi međusobno uspostavili komunikaciju, razmenili iskustva vezana za negu dementnih srodnika. Termini savetovališta za april su 14. i 21.april u periodu 15h-17h, telefon za kontakt je 060 553 5896 AKTIVNOSTI KLUBA ZA SENIORE TOPLI KUTAK Seniori kluba “Topli Kutak” su organizovali dve šetnje Adom Ciganlijom, stazom dugom 8 km. Njih...

Read More

Projekat “JAČANJE MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI“

Demografsko starenje ima značajan i dalekosežan uticaj na sve apekte socijalnog razvoja zbog čega je važno negovati međugeneracijsku solidarnost koju odikuje kompleksan, specifičan sistem relacija između osoba različitih generacija na nivou porodice i čitavog društva. Najznačajnije prepreke razvoju međugeneracijske solidarnosti jesu negativni stavovi, stereotipi i predrasude koje postoje među generacijma, a koje na prvom mestu vode ka diskriminaciji starijih. Upravo zbog ovih stereotipa društvo je uskraćeno za pozitivne efekte međugeneracijske solidarnosti, jer mladi i stariji, kao i srednja generacija, zajednički doprinose pozitivnim promenama u društvu kao i socijalnoj koheziji. Solidarnost među generacijama krucijalna je za demokratsko društvo. Vođen stavom...

Read More

Crveni krst Srbije i podrška starijim osobama tokom vakcinacije – Blog na sajtu HelpAge International

Već godinu dana sve države širom sveta suočene su sa pandemijom COVID-19 i promenjenim okolnostima u kojima se živi i radi, a od početka vakcinacije u Srbiji starije osobe su prioritet. Crveni krst Srbije u 48 organizacija pruža podršku upravo ovoj kategoriji stanovništva. Starijim osobama pruža se podrška prilikom davanja informacija o načinu zakazivanja termina za vakcinaciju, i podrška prilikom samog zakazivanja, pomoć pri transportu, ali im se pruža psihološka prva pomoć i psihosocijalna podrška. O radu Crvenog krsta Srbije i pružanju podrške starijim osobama u Srbiji na svojoj blog stranici kao tekst Nataše Todorović stručne saradnice Crvenog krsta...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A