Mesec: april 2021.

Projekat “JAČANJE MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI“

Demografsko starenje ima značajan i dalekosežan uticaj na sve apekte socijalnog razvoja zbog čega je važno negovati međugeneracijsku solidarnost koju odikuje kompleksan, specifičan sistem relacija između osoba različitih generacija na nivou porodice i čitavog društva. Najznačajnije prepreke razvoju međugeneracijske solidarnosti jesu negativni stavovi, stereotipi i predrasude koje postoje među generacijma, a koje na prvom mestu vode ka diskriminaciji starijih. Upravo zbog ovih stereotipa društvo je uskraćeno za pozitivne efekte međugeneracijske solidarnosti, jer mladi i stariji, kao i srednja generacija, zajednički doprinose pozitivnim promenama u društvu kao i socijalnoj koheziji. Solidarnost među generacijama krucijalna je za demokratsko društvo. Vođen stavom...

Read More

Crveni krst Srbije i podrška starijim osobama tokom vakcinacije – Blog na sajtu HelpAge International

Već godinu dana sve države širom sveta suočene su sa pandemijom COVID-19 i promenjenim okolnostima u kojima se živi i radi, a od početka vakcinacije u Srbiji starije osobe su prioritet. Crveni krst Srbije u 48 organizacija pruža podršku upravo ovoj kategoriji stanovništva. Starijim osobama pruža se podrška prilikom davanja informacija o načinu zakazivanja termina za vakcinaciju, i podrška prilikom samog zakazivanja, pomoć pri transportu, ali im se pruža psihološka prva pomoć i psihosocijalna podrška. O radu Crvenog krsta Srbije i pružanju podrške starijim osobama u Srbiji na svojoj blog stranici kao tekst Nataše Todorović stručne saradnice Crvenog krsta...

Read More

GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE  

Gerontološko društvo Srbije pored svoje naučno-istraživačke i izdavačke delatnosti, radi i na senzibilizaciji javnosti na temu starenja i starosti, podsticanja solidarnosti u društvu, ali i promovisanju zdravog starenja. Upravo jedna od takvih aktivnosti bio je projekat koji je Gerontološko društvo Srbije realizovalo u toku 2019 i 2020. godine u saradnji sa Televizijom Pi Kanal iz Pirota. Ovaj projekat podrazumevao je tematske emisije pod nazivom ”Dočekati penziju i šta posle toga?!” i ”Starost o kojoj se ćuti”, koja je obrađivala temu života starijih na selu. U okviru obe teme bilo je pet emisija, a učesnici su pored predsednice Gerontološkog društva...

Read More

Otvorena radna grupa za starije (OEWG11): Put napred- Nataša Todorović, Crveni krst Srbije

Nataša Todorović, predstavnica Crvenog krsta Srbije, učestvovala je u interaktivnoj diskusiji „Put napred“ u okviru jedanaeste sesije Otvorene grupe za starenje, organizovanoj u četvrtak 1. aprila 2021. godine. Njena izjava bavila se iskustvima iz prve godine pandemije COVID-19 i time kako su ljudska prava starijih osoba bila nedovoljno zaštićena, što ih je učinilo teže dostupnim i doprinelo porastu ejdžizma i diskriminacije starijih. Pun tekst njene izjave sledi: „Tokom protekla tri dana, ali i tokom protekle godine i kroz moj rad u Crvenom krstu Srbije, postalo je jasno da je kriza COVID-19 bila svojevrsno uveličavajuće staklo pomoću kog smo bolje...

Read More

Predstavnice mreže HumanaS su deo deset veličanstvenih

Dve predstavnice mreže HumanaS bile su deo izložbe pod nazivom „Kada je svet stao, one nisu“ i tom prilikom pokazale da su žene bitan i neizostavan faktor kada je u pitanju društvena briga i pomoć svih. Ovom prilikom mlada volonterka Crvenog krsta Palilula, Ana Nikolić, bila je deo izložbe navedene izložbe, i našla se u društvu deset žena koje su tokom pandemije pomagale i još uvek pomažu onima kojima je pomoć neophodna. Njeno lice je lice svih naših volonterki u svim sredinama, a njena fotografija predstavlja priznanje za sve humane žene koji su pod znakom Crvenog krsta pomagale ugroženima i...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A