U okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“, koji koordinira Crveni krst Srbije, u Podgorici je  između 27. i 28. aprila organizovana radionica o samoproceni kapaciteta za pomoć u gotovini i vaučerima (CVA) Crvenog krsta Crne Gore. Cilj ove radionice bio je uspostavljanje sistema i procedura koji će joj omogućiti da u bliskoj budućnosti izvrši pravovremene i efikasne intervencije u novčanim grantovima za ugroženo stanovništvo u Crnoj Gori.

Fasilitatori radionice bile su kolege iz Crvenog krsta Srbije i Austrijskog Crvenog krsta koje su asistirale zaposlenima u Crvenom krstu Crne Gore da što kvalitetnije odrade planiranu samoprocenu. Pored zaposlenih u Crvenom krstu Crne Gore, samoprocenu du radili Crveni krst Bijelo Polje, Crveni krst Budva, Crveni krst Cetinje i Crveni krst Nikšić.

Povećani kapacitet CVA omogućiće Crvenom krstu Crne Gore da još efikasnije podrži ugrožene ljude pogođene krizom i pružiće mogućnost ugroženima da odluče kako najbolje da zadovolje individualne potrebe svog domaćinstva. U narednom periodu, prjektom je planirana podela pomoći u vidu keša ili vaučera za 1.000 starijih osoba i osoba sa invaliditetom.

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ podržavaju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija.