U okviru planiranih aktivnosti projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“, u Strugi je od 5. do 7.maja organizovana radionica (CVA)  o samoproceni kapaciteta za pomoć u gotovini i vaučerima Crvenog krsta Republike Severne Makedonije. Cilj radionice bio je da se povećaju kapaciteti za uspostavljanje sistema i procedura koji će omogućiti da se u narednom periodu izvrši pravovremena i efikasna intervencija u novčanim grantovima za ugrožene starije i osobe sa invaliditetom. Povećani kapacitet CVA omogućiće da se još efikasnije podrže ugrožene osobe koje su pogođene krizom i pružiće mogućnost ugroženima da odluče kako najbolje da zadovolje svoje lične potrebe i potrebe svog domaćinstva.

Fasilitatori radionice bile su kolege iz Crvenog krsta Srbije i Austrijskog Crvenog krsta, a radionici su prisustvovali predstavnici 10 lokalnih organizacija Crvenog krsta Republike Severne Makedonije.

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ finansijski podržava Evropska unija i Austrijska razvojna agencija, a projektom koordinira Crveni krst Srbije.