U okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom krize COVID-19 i budućih kriza“, Crveni krst Srbije organizovao je edukativnu radionicu na temu psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom. Ova radionica održana je onlajn 19. maja 2021. godine a učesnici su bili koordinatori telefonskih centara za pružanje psihosocijalne podrške osnovani u okviru projekta, kao i volonteri iz ovih centara. Takođe su učestvovali i predstavnici partnera u projektu iz regiona: Caritas Kosova i Društvo Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine, sve ukupno 27 učesnika.  Radionicu je vodila Dragana Wright, koordinator dela projekta za mentalno zdravlje / psihosocijalnu podršku u Crvenom krstu Srbije, a uz podršku Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića, koordinatora projekta.

    Fokus ove radionice bio je na psihosocijalnoj dobrobiti osoba sa invaliditetom, na svakodnevnim ali i za pandemiju COVID-19 specifičnim  preprekama koje otežavaju inkluziju i pristup uslugama osobama sa invaliditetom, kao i na jeziku vezanom za invaliditet. Miloš Rokić, predstavnik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, a koja je partner u projektu, imao je u sklopu ove radionice predavanje o podršci osobama sa invaliditetom.

    Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza“ realizuje se uz podršku Evropske unije i Austrijske Razvojne Agencije.