Mikser Festival 2021. godine održao se pod sloganom “Zagrljaj“ od 26. do 28. maja u Zornića kući i kao i prethodne godine Festival je otvoren kroz promovisanje pozitivne slike o starijim osobama i jačanje međugeneracijske saradnje. Panel koji je otvorio Mikser Festival zvao se „Najbolje godine“, a učesnici su bili: Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, gospodin John Kennedy Mosoti iz Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije i gospodin Bora Dugić umetnik.

Moderatorka ovog panela bila je Natasa Todorović, stručna saradnica Crvenog krsta Srbije koja je na početku istakla: Ukoliko posmatramo svoje godine kroz vizuru celoživotnog ciklusa najbolje godine su one u kojima smo sada i zato čovek treba da živi sada i ovde sa jedne strane koristeći svoje znanje i iskustvo, a sa druge strane treba da zadržimo onu radoznalost koja nas inspiriše da učimo i time čuvamo ono dete u sebi bez obzira na godine.  Kenneth Koch, pesnik, profesor i dramaturg je rekao: “Vi niste broj godina koje imate. Vi ste sve godine koje ste proživeli”. Ove jednostavne dve rečenice nam govore o našim životima, o pravim ili najboljim godinama. Poslednjih godinu dana susreli smo se sa globalnom krizom, pandemija COVID 19  nam je bio i poziv za buđenje i svojevrsno uveličavajuće staklo pomoću koga smo bolje videli dobre strane ali i nedostatke u pristupu ljudskim pravima starijih osoba. Pa su panelisti i panelistkinja odgovarali na pitanja koja se tiču trenutne situacije.

Brankica Janković, poverenica za  zaštitu ravnopravnosti govorila je sa kojim oblicima diskriminacije su se starije osobe suočavale tokom poslednjih godinu dana.

John Kennedy Mosoti govorio je o značaju međugeneracijske solidarnosti i njenom značaju za razvoj pojedinca i razvoj društva.

Crveni krst kao deo globalnog pokreta koji inspiriše solidarnost i volonterski rad je najočigledniji način na koji ljudi bivaju solidarni. U tom smislu Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije je govorio o tome šta znači biti volonter i da li za volontera postoje najbolje godine. Takođe je govorio koliko su mladi volonteri bili motivisani da pomognu starijim osobama tokom ove godine kada su stariji bili pod najvećim rizikom.

Bora Dugić je govorilo koliko mu je korišćenje digitalnih tehnologija pomoglo da komunicira sa sinom koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, takođe je I odgovorio na pitanje, da li za kreativnost postoje najbolje godine.

Na kraju panela Prof. dr Rosvita Topolac, profesor fizike odsvirala je nekoliko numera na harmonici kao najbolji primer da kreativnost nije vezana za godine, ali ni za profesiju kojom se bavimo.

 

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content