Međunarodna mreža za prevenciju zlostavljanja starih (INPEA) obeležila je prvi Svetski da borbe protiv zlostavljanja starijih osoba (WEAAD) 2006 godine. WEAAD je proglašen Međunarodnim danom Ujedinjenih nacija 2011. godine u rezoluciji Generalne skupštine A / RES / 66/127. 

Ovogodišnja tema je Pristup pravdi. Kriza COVID-19 je istakla uznemirujuće pojave zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u institucijama za dugotrajnu negu i u zajednici u kojoj živi većina starijih osoba. Starije osobe koje su se suočile sa situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja suočavaju se sa višestrukim preprekama u pristupu pravnim lekovima u pogledu dostupnosti, pristupačnosti, prekomernih kašnjenja i nakupljenih sudskih procesa, a tu su i uticaj digitalizacije, rodne diskriminacije, starosne diskriminacije i ukorenjenog ejdžizma u politici, normama i praksi. Pristup pravdi je samo po sebi osnovno pravo i osnovni preduslov za zaštitu i unapređenje svih ljudskih prava.
Panel eksperata će raspravljati o načinima za prevazilaženje barijera i prikazati primere pristupa pravdi starijih osoba koje su pretrpele nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, uključujući i tokom trenutne pandemije COVID-19.Uvodne reči:
  • Susan Somers, Predsednica mreže INPEA
  • E. g. Federico Villegas, Stalni predstavnik Argentine pri UN u Ženevi, kopredsedavajući Grupe prijatelja ljudskih prava starijih osoba, Ženeva
  • E. g. Enrique Austria MANALO, Stalni predstavnik Filipina pri UN, Njujork (čeka se potvrda)

Panelisti:

  • Claudia Mahler, Nezavisni stručnjak za uživanje svih ljudskih prava starijih osoba
  • Maria Soledad Cisterna Reyes, Specijalni izaslanik Generalnog sekretara UN za invaliditet i pristupačnost
  • Etienne Krug, Direktor odeljenja za socijalne odrednice zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija
  • Tlaleng Mofokeng, Specijalni izvestilac o pravu svakoga na uživanje najvišeg mogućeg standard fizičkog i mentalnog zdravlja (čeka se potvrda)
  • Nataša Todorović, Program menadžer za zdravstvo, Crveni krst Srbije i predstavnik mreže INPEA za Evropu
  • Bill Mitchell, Glavni advokat, Townsville Community Law Inc, Australija

Moderator:

  • Silvia Perel-Levin, predstavnik mreže INPEA u UN i Predsedavajuća NVO Komiteta za starenje, Ženeva

Događaj će biti dostupan uz interpretaciju na međunarodni znakovni jezik i titlove, kao I simultani prevod na francuski, španski, nemački i ruski. Takođe će biti emitovan putem Interneta http://webtv.un.org

Ovaj događaj finansira Program Evropske unije za prava, jednakost i građanstvo (2014-2020). Sadržaj predstavlja stavove učesnika i njihova je isključiva odgovornost. Evropska komisija ne prihvata nikakvu odgovornost za korišćenje informacija koje ovaj događaj pruža.

REGISTRUJTE SE OVDE

Za sva pitanja kontaktirajte: Silvia Perel-Levin: ngoageing@gmail.com ili Susan Somers: sbsomers5@aol.com