• AKTIVNO STARENJE-DNEVNI KLUB ZA SENIORE „TOPLI KUTAK“

Poboljšanje epidemiološke situacije u našoj zemlji je omogućilo da se aktivnosti seniora kluba „Topli kutak“ koji promoviše aktivno starenje ponovo pokrenu u određenom kontinuitetu.

U maju su seniori imali nekoliko zajedničkih aktivnosti koje obuhvataju grupu za rekreaciju, koja je imala 3 šetnje na Adi Ciganliji uz obilazak celog jezera, čitalačku, literarnu i folklornu grupa; kao i dramsku grupu koja se u ovom periodu okupila 2 puta. Takođe, organizovan je i piknik na Adi, na kome je bila pretežno folklorna grupa a ukupno je na pikniku prisstvovala 21 osob.a

Održan  je i sastanak Koordinacionog tela sačinjen od seniora kluba

  • POMOĆ U KUĆI

Gerontodomaćice su po redovnom rasporedu pružale usluge pomoći u kući za 22 starija lica na teriotiriji opštine Vračar, Zvezdara i Rakovica. Redovnu mesečnu materijalnu pomoć u hrani, higijeni i lekovima je dobilo 28 najugroženijih korisnika.

  • PODRŠKA PORODICAMA SA DEMENTNIM ČLANOM

U maju je realizovano jedno telefonsko savetovalište za članove porodica sa dementnim licem, od strane udruženja „Destigma“. U saradnji sa pomenutim udruženjem, Hleb života je realizovao još jedno grupno savetovalište za negovatelje dementnih putem Viber aplikacijie (Vebinar). Podeljene su i pelene za 6 porodica koje brinu o dementnom članu.