Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlostavljanja starijih osoba (WEAAD), Crveni krst Srbije je sa internacionalnim partnerima 15. juna 2021. godine organizovao vebinar „Pristup pravdi“. Glavni partner u organizaciji ovog događaja bila je Međunarodna mreža za prevenciju zlostavljanja starih (INPEA), a među ostalima su bile Svetska zdravstvena organizacija, NVO Komitet za starenje, UN DESA i druge agencije UN. Događaj je organizovan u okviru projekta  „Osnaživanje starijih žena: sprečavanje nasilja osporavanjem socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“, koji Crveni krst Srbije od 2019. godine realizuje u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za istraživanje sukoba a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana borbe protiv zlostavljanja starijih osoba bila je Pristup pravdi za starije osobe, pogotovo u kontekstu pandemije COVID-19 koja je dovela do porasta zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u institucijama za dugotrajnu negu i u zajednici. Ne samo da je nasilje različitih vrsta poraslo tokom ove krize već su se i starije osobe suočile sa višestrukim preprekama u pristupu pravnim lekovima u pogledu dostupnosti, pristupačnosti, prekomernih kašnjenja i nakupljenih sudskih procesa.

Događajem je moderirala Silvia Perel-Levin, predstavnik mreže INPEA u UN i Predsedavajuća NVO Komiteta za starenje, Ženeva, a uvodničari su bili:

  • Susan Somers, Predsednica mreže INPEA
  • Nj.e. Federico Villegas, Stalni predstavnik Argentine pri UN u Ženevi, kopredsedavajući Grupe prijatelja ljudskih prava starijih osoba, Ženeva
  • Nj.e. Enrique Austria MANALO, Stalni predstavnik Filipina pri UN, Njujork

U panelu eksperata koji su učestvovali na ovom događaju bili su:

  • Claudia Mahler, Nezavisni stručnjak za uživanje svih ljudskih prava starijih osoba
  • Maria Soledad Cisterna Reyes, Specijalni izaslanik Generalnog sekretara UN za invaliditet i pristupačnost
  • Etienne Krug, Direktor odeljenja za socijalne odrednice zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija
  • Tlaleng Mofokeng, Specijalni izvestilac o pravu svakoga na uživanje najvišeg mogućeg standard fizičkog i mentalnog zdravlja (čeka se potvrda)
  • Nataša Todorović, Program menadžer za zdravstvo, Crveni krst Srbije i predstavnik mreže INPEA za Evropu
  • Bill Mitchell, Glavni advokat, Townsville Community Law Inc, Australija

Događaju je prisustvovalo više od 350 učesnika – eksperata, organizacija civilnog društva, predstavnika institucija i vlada – iz čitavog sveta. Bio je obezbeđen simultani prevod na nemački, francuski, ruski i španski kao i na internacionalni znakovni jezik.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je u svojoj diskusiji govorila o projektu, kao i nedavnom istraživanju Crvenog krsta Srbije o nasilju nad starijim ženama ukazujući da iako se studija prvenstveno bavila pristupom pravdi u slučajevima nasilja nad starijim ženama i starijim osobama, treba shvatiti da su barijere u pristupu pravdi u bilo kojoj drugoj oblasti života, od imovine do ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i podršku u socijalnoj zaštiti, podjednako stvarne a predstavljaju oblik strukturnog nasilja i nad starijim osobama. Pravosudni sistem je u velikoj meri još uvek slep za starije osobe baš kao što u značajnoj meri i one nisu svesne svojih zakonskih prava i postojećih mehanizama. Povećavanje osetljivosti sistema za godine  je tek jedan korak u pravom smeru, i mora se razmišljati i o potrebi obrazovanja starijih osoba o pravima koja imaju i resursima kojima raspolažu, o ohrabrivanju i podršci na svakom koraku.