Mesec: jul 2021.

Aktivnosti u programu Briga o starijima u junu 2021

Aktivno starenje kroz aktivnosti organizacije Hleb života, uz poštovanje epidemioloških mera, organizovano je nekoliko aktivnosti za seniore kluba Topli kutak, koji u sve većem broju izražavaju interesovanje da se uključe u različite sekcije u okviru samog kluba. Sekcije su obuhvatile sve starije koji su imali interesovanja da učestvuju u unapred pripremljenom planu rada. Neke od tema su bile: Dve proble na temu Splet igara iz Šumadije (Folklorna grupa); Probe Dramske grupe; Seniori čitaju svoje radove i poznata dela naših cenjenih pisaca (Literarna grupa, sa preko 20 članova); Značaj čitanja u populaciji 65+ (Čitalačka grupa); Tri puta organizovana aktivnost Šetnja na Adi Ciganliji...

Read More

Fokus grupe u Crvenom krstu Sombora – Inovativne usluge u lokalnim zajednicama (I-CCC)

U Crvenom krstu Sombora, u četvrtak 22. jula 2021. godine održane su tri fokus grupe. Cilj fokus grupa je bio mapiranje usluga i procena potreba za uslugama dugotrajne nege u lokalnoj zajednici. Ova aktivnost predstavlja nastavak procene potreba koja je već započeta prikupljanjem informacija kroz upitnike. Prvu grupu činile su starije osobe, njih 13, koje su pored mapiranja usluga pohvalile usluge patronaže i palijativnog zbrinjavanja i istakle narastajuće potrebe pre svega starijih osoba sa sela. Učesnice druge fokus grupe bile su neformalne negovateljice koje su pored ostalih predloga posebno istakle potrebu za edukacijom, uslugom predaha i potrebom za unapređenjem...

Read More

Obuka za gerontodomaćice: Prevencija nasilja nad starijim ženama

Crveni krst Srbije i Gerontološki centar Beograd nastavili su svoju saradnju kroz obuku za gerontodomaćice na temu prevencija nasilja nad starijima a čiji je prvi dan bio 15. jul. Otvaranje obuke i predavanje održano je u bioskopskoj Sali Gerontološkog centra Beograd u Zemunu, a u okviru projekta  „Osnaživanje starijih žena: sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“,  koji Crveni krst Srbije sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za istraživanje sukoba a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta. Nasilje nad starijim ženama predstavlja kršenje ljudskih prava, ono...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A