Crveni krst Srbije i Gerontološki centar Beograd nastavili su svoju saradnju kroz obuku za gerontodomaćice na temu prevencija nasilja nad starijima a čiji je prvi dan bio 15. jul. Otvaranje obuke i predavanje održano je u bioskopskoj Sali Gerontološkog centra Beograd u Zemunu, a u okviru projekta  „Osnaživanje starijih žena: sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“,  koji Crveni krst Srbije sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za istraživanje sukoba a uz podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Nasilje nad starijim ženama predstavlja kršenje ljudskih prava, ono nas opominje da je vreme da iskorenimo stereotipe i predrasude prama starijim ženama koji su duboko ukorenjeni i tolerisani u socijalnim normama. Ono je, s druge strane, i javnozdravstveno pitanje koje utiče kako na kvalitet života starijih žena tako i na njihovo zdravlje.

Današnja edukacija je značajna na dva nivoa, pre svega predstavlja jačanje partnerskih odnosa između naše dve institucije Gerontološkog centra Beograd i Crvenog krsta Srbije koje se nalaze na istom zadatku, a to je dostojanstveno starenje bilo da starija osoba živi u instituciji ili u svom okruženju. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće bez pokroviteljstva Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i njihove kontinuirane podrške. Drugi važan nivo je i unapređenje i širenje znanja samih gerontodomaćica o fenomenu nasilja nad starijim ženama, jer su upravo gerontodomaćice jedna od najvažnijih karika u prevenciji nasilja nad ovom grupom. Pomažući starijim osobama one su prve koje mogu da reaguju, ali su takođe i prve koje mogu da prenesu znanje kako starijim osobama tako i članovima njihovih porodica.

Otvaranju obuke prisustvovala je prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je istakla koliko je rad gerontodomaćica značajan deo sistema usluga za starije osobe i ključan element u očuvanju njihovog kvaliteta života. Ova današnja edukacija još jednom potvrđuje spremnost da zajednički govorimo o nasilju nad starijim ženama, posebno u situaciji demografskog starenja i feminizacije starenja, kako bismo omogućili da starije žene žive dostojanstveno bez diskriminacije i nasilja

Ruth Stewart, ambasadorka Australije u Beogradu govorila je o saradnji sa Crvenim krstom Srbije i kratkom filmu „Otvori oči“ koji je izradila Australijska komisija za ljudska prava i ustupila Crvenom krstu Srbije, a koji je premijerno prikazan pred ovo predavanje, ističući značaj prepoznavanja nasilja nad populacijom starijih žena i zajedničkog rada svih pojedinaca, zajednica i društva na njegovoj prevenciji, podsećajući da samo združen rad javnih institucija i civilnog društva dokazano daje rezultate.  I da je nasilje nad starijima vrh ledenog brega i sve zemlje se suočavaju sa ovim problemom.

Ljubomir Miladinović, Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije govorio je o važnosti podizanja svesti na svim nivoima društva i uvećanju znanja koje je neophodno za prevenciju ove vrte nasilja. Tokom sprovođenja EmPreV, Crveni krst Srbije je edukovao starije žene i prepoznao probleme sa kojima se one suočavaju, ali i to koju vrstu nasilja one primećuju, a koja je to vrsta nasilja koje starije žene ne percipiraju.

Obuku su držali Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije i predstavnici Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). Na predavanju je učestvovalo 100 gerontodomaćica Gerontološkog centra Beograd koje su izrazile želju da se ovo predavanje organizuje u kontinuitetu, jer je značajno za njihov rad. Drugi dan obuke, za još stotinu gerontodomaćica biće održan 16. jula na istom mestu.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content