U Crvenom krstu Pirota, u sredu 4. avgusta 2021. godine održane su tri fokus grupe u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj. Cilj fokus grupa je bio mapiranje usluga i procena potreba za uslugama dugotrajne nege u Pirotu.

Posebna pažnja u mapiranju usluga posvećena je neformalnim negovateljima i potrebom da se sa jedne strane njihova znanja o nezi drugog lica unaprede, a sa druge strane da se razviju usluge koje će omogućiti da imaju predah tokom negovanja.

Prvu grupu činili su neformalni negovatelji, njih 10, koji su pored mapiranja usluga posebno istakli potrebu za psihosocijalnom podrškom, a u nekim slučajevima i psihoterapeutskom podrškom za osobe koje brinu o svojim najmilijima. Učesnici druge fokus grupe bile su starije osobe iz Pirota koje su istakle značaj patronaže, ali i potrebe da informacije o uslugama budu pristupačnije starijim osobama i njihovim porodicama. Treću grupu činili su predstavnici institucija, nevladinih organizacija i lokalne samouprave u zajednici: predstavnici centra za socijalni rad, doma zdravlja, doma za starije, Crvenog krsta i lokalne samouprave koji su istakli da imaju dobru saradnju, ali da je potrebno još više razvijati usluge u zajednici, što je i važan plan u budućnosti.