Nastavljajući tradiciju obeležavanja datuma važnih u svakodnevnom životu svojih sugrađana, Volonterski servis Zvezdare Gradske opštine Zvezdara je radno obeležio Međunarodni dan borbe protiv Alchajmera u partnerstvu sa HHU Hleb života, udruženjima građana  Okrilje i Destigma kao i Srpskim udruženjem za Alchajmerovu bolest. Program je organizovan sa ciljem promovisanja porasta problema demencije poslednjih godina i- posebno, postojećih dostupnih oblika pomoći i podrške kao i aktuelizacije razvoja drugih aktivnosti u narednom periodu, unapređenju partnerske saradnje. Aktivnosti Hleba života u obeležavanju „Dana Alchajmera“ Gradska opština Zvezdara sufinansirala je Gradska opština Zvezdara putem javnog konkursa u 2021.godini.

U okviru manifestacije u Skupštinskoj sali od 11,00 do 12,30 časova održana je tribina na temu „Kako prepoznati prve simptome demencije i aktivni programi podrške i pomoći porodicama   obolelih od demencije“ u kojoj su učestvovali neuropsihijatri Gordana Mišev, članica Opštinskog veća, dr LJubica Vidić i dr Aleksandra Milićević Kalašić, mr Radmila Urošević, koordinator Volonterskog servisa Zvezdare, LJiljana Nestorović iz HHU Hleb života, Aleksandra Jovanović iz Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest i Miloš Todorović iz Crvenog krsta Srbije.

Skupu su prisustvovali predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Gradskog centra za socijalni rad u Beograu- Odeljenje Zvezdara, udruženja Amity i Help NET kao i udruženja penzionera sa Zvezdare.

Pozdravljajući prisutne na početku tribine, Gordana Mišev, članica Opštinskog veća zadužena za javno zdravlje, naglasila je da je dobro što je gradskim opštinama od 2019.godine Grad preneo u nadležnost oblast javnog zdravlja, čime se značajno osnažuju aktivnosti u oblasti prevencije i promovisanja zdravih stilova života i proaktivne životne filozofije kao najbolje prevencije bolesti. Ona je rekla da je Opština prvi put u 2021.godini realizovala konkurs za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti javnog zdravlja i da su te aktivnosti važne posebno kada je reč o pojedincima i porodicama koje sistem ne prepoznaje ili nema adekvatan socijalni odgovor kao što je problem osoba obolelih od nekog oblika demencije i njihovih porodica.

Radmila Urošević je naglasila da je Volonterski servis Zvezdare pre pune četiri godine sa HHU Hleb života i udruženjem Okrilje osnovao Mrežu organizacija koje realizuju Program pomoći i podrške porodicama obolelih od demencije. Pre godinu dana Mreži je pristupilo i Udruženje Destigma čime je obezbeđen model podrške koji pruža paket pomoći i podrške koji čini: informisanje porodica o postojećim socijalnim pravima, pravna pomoć, savetovalište putem telefona i u prostorijama Volonterskog servisa i Hleba života, niz edukativnih i radioničarskih aktivnosti i pomoć u naturi u pelenama za odrasle.Sve aktivnosti se realizuju tokom cele godine i za građane su besplatne.

Dobro je kad opštine organizuju ovakve aktivnosti i razvijaju partnerstva jer se tada podižu kapaciteti svih aktera a osnivači ove mreže su godinama članice nacionalne Mreže HumanaS, naglasila je Urošević.

Dr LJubica Vidić je upozorila na porast broja obolelih od demencije kao i spuštanje životne dobi obolelih. Ona je naglasila da je veoma važno edukovati širu javnost, porodice i pojedince o početnim znakovima demencije kako bi se reagovalo što pre, uspostavila dijagnoza i započelo lečenje. Ništa manje nisu važne ni preventivne aktivnosti kako bi se odložili, pa čak i izbegli, „problemi sa sećanjem“. Vidić je dala brojne savete i preporuke u svakodnevnom životu sa osobom obolelom od demencije (mapiranje i obeležavanje životnog prostora, korišćenje muzike i fotografija iz prošlosti obolelog, pokazivanje nežnosti i pažnje negovatelja).

Dr Aleksandra Milićević Kalašić je upozorila da demencija menja i pojedinca i njegovu porodicu i da se radi o porodično-sistemskoj bolesti, da je porast depresije u direktnoj korelaciji sa nastankom problema sa demencijom. Ona je naglasila da je od 2012.godine demencija proglašena jednim od javno-zdravstvenih prioriteta budući da se radi o statistici koja upozorava i da porodice obolelog sagorevaju u brizi i nezi svog člana. Nikad nema dovoljno edukacija, kako profesionalaca tako i šire javnosti i pojedinaca o problemima oje donosi demencija i važno je govoriti o ovoj bolesti i njenim posledicama, rekla je Milićević Kalašić.

LJiljana Nestorović iz HHU Hleb života, je govorila o dugogodišnjem radu na terenu volontera ove organizacije koji su prepoznali potrebe i probleme neformalnih negovatelja i njihovoj nevidljivosti kao nosioca dugotrajne nege i brige. Budući daje Hleb života licencirani pružalac usluga pomoć u kući i da se često susreće sa problemima ovih porodica. U toku je nabavka kombi vozila kojim će se značajno pomoći ovim sugrađanima u kretanju i svakodnevnom životu. Nestorović je rekla da je potrebno da se standardizuju usluge podrške u kućnim uslovima, dnevnom centru i boravku. Ona je pozvala profesionalce i udruženja građana koja su fokusirana na rad sa starijima da se uključe u rad Mreže i Programa pomoći i podrške porodicama obolelih od demencije kako bi unapredili postojeći model rada.

Aleksandra Jovanović iz Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest nadahnuto je govorila o značaju nedavno otvorenog Dnevnog boravka za obolele od demencije na Novom Beogradu i benefitima za obolele i njihove porodice u korišćenju ovakvih sadržaja.

Miloš Todorović iz Crvenog krsta Srbije govorio je o aktivnostima ove organizacije u unapređenju položaja i kvaliteta života obolelih od demencije i njihovih porodica podrškom u digitalizaciji u okviru regionalnog trogodišnjeg projekta koji finansiraju Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj.

Zaključci sa skupa biće u narednom periodu objavljeni na sajtu Opštine i dostupni zainteresovanim sugrađanima, udruženjima i institucijama.

Drugi deo  manifestacije realizovan je na platou ispred zgrade Opštine od 12,00 do 14,00 časova  gde su bili postavljeni štandovi i info pultovi kao i humanitarni bazar radova nastalih na kreativnim radionicama sa seniorima. Na štandu su građani mogli, pored informisanja, i da se prijave za pomoć u okviru Programa podrške porodicama i pojedincima koji brinu o članu porodice obolelom od demencije ali i uključe u kreativne i edukativne aktivnosti članica Mreže.

Za pojedince i porodice pomoć je besplatna i realizuje se putem telefona, u kućnim uslovima i prostorijama Volonterskog servisa Zvezdare (BKA 395, kontakt 286 44 26) i HHU Hleb života (Brsjačka 28, kontakti 011/2443540 i 060/5535896).

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content