Nacionalni dijalog o ejdžizmu održan je 27. septembra  u Palati Srbije i na njemu su učestvovali predstavnici mreže HumanaS. Prof.dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije i gospođa Danica Šmic volonter Crvenog krsta kao i Nadežda Satarić, predsednica Amity udruženja. Dijalog su organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, a dijalog  je imao za cilj da se sa jedne strane predstavi Globalni izveštaj ejdžizmu, a sa druge strane skrene pažnja na položaj starijih osoba širom sveta. Ovom događaju je prisustvovala i regionalna direktorka UNFPA Alana Armitaž.

Predsednik Crvenog krsta Srbije istakao je da se protiv ejdžizma borimo pre svega inkluzivnim javnim politikama, edukacijama svih relevantnih činilaca u zajednici i naravno kampanjama, ali ne manje značajno je upravo razvijanje različitih programa na lokalnom nivou i promovisanjem doprinosa različitih generacija kroz međugeneracijsku solidarnost i međugeneracijsku razmenu, i upravo to mi negujemo u Crvenom krstu Srbije u svim našim programima i projektima. Izgradnja „Društva za sve generacije“ treba da bude cilj kome težimo, jer to je društvo koje ceni doprinos svih svojih članova bez obzira na godine, a upravo borba protiv starosne diskriminacije, stereotipa i predrasuda počinje na nivou lokalne zajednice u porodici, u ulici u kojoj živimo, u okruženju u kome radimo, ali i u organizaciji u kojoj volontiramo kakva je Crveni krst.

Gospođa Danica Šmic istakla da se volontiranjem i razvijanjem solidarnosti među ljudima mi upravo borimo protiv ejdžizma. Dok je Nadežda Satarić govorila o posebno ugroženim kategorijama starijih osoba i o diskriminaciji sa kojom se one susreću.