Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv Alchajmerove bolesti

U utorak, 21. septembra obeležen je Međunarodni dan borbe protiv Alchajmerove bolesti uz  poštovanje  svih epidemioloških  mera.

Pokrovitelj događaja je Gradska opština Zvezdara a skup je održan u partnerstvu sa HHU „Hleb života“ čije aktivnosti su sufinansirane u okviru javnog konkursa  u 2021.godini.

Akcenat je bio na ukazivanju porasta broja obolelih od demencije, nedovoljno dostupnih oblika pomoći i podrške, unapređenje partnerske saradnje državnog i civilnog sektora…

Ovom prilikom održana je tribina u sali opštine Zvezdara na temu“ Kako prepoznati prve simptome demencije i aktivni program podrške i pomoći porodicama  obolelih od demencije“. Govornici su bili iz  udruženja Destigma,  Gradskog zavoda za gerontologiju, Srpskog udruženja za Alchajmerovu bolest, Crvenog Krsta Srbije kao i predstavnici organizatora tribine HHU Hleb Života, Volonterskog Servisa Zvezdare i opštine Zvezdara.

Nakon tribine, na platou ispred opštine Zvezdara postavljeni su štandovi sa info materijalima prisutnih aktera koji realizuju programe podrške u okviru Mreže pomoći i podrške porodicama obolelih od demencije – Volonterski servis Zvezdara, HHU Hleb života, UG Okrilje, UG Destigma kao i članice mreže HumanaS.

Pored informisanja, posetioci su imali priliku da se prijave za pomoć koja je besplatna i realizuje se putem telefona, u kućnim uslovima i prostorijama Volonterskog servisa (BKA 395, tel 2864426) i Hleba života (Brsjačka 28, tel 0605535896, 011/2443540).

Podrška porodicama se dementnim članom

U septembru je Hleb života organizovao 7 radionica sa udruženjem „Destigma” ispred kojeg učestvuju psihijatar i radni terapeut. Cilj radionica je psihosocijalna podrška negovatelja dementnih osoba i rad sa obolelim od demencije kroz: malu grupnu psihoterapiju, individualni rad sa negovateljima, radnu terapiju za dementne osobe.

Kroz ova tri vida podrške u mesecu septembru prošlo je 16 porodica dementnih obavljeno preko 30 stručnih savetodavnih razgovora. Radionice su organizovane u prostorijama Hleba života kao i putem Viber aplikacije.

U septembru su realizovana dva sastanka Mreže za podršku porodicama dementnih lica sa predstavnicima članica HHU Hleb života, Udruženje građana Destigma i Volonterskog servisa Zvezdara.

“Digitalno opismenjavanje seniora i psihološka i mobilna podrška”

U okviru projekta “Digitalno opismenjavanje seniora i psihološka i mobilna podrška”, Hleb života je u septembru organizovao 7 radionica  psiho-socijalne podrške za starija lica od strane angažovanih stručnjaka psihologa i sociologa .

U skladu sa izraženim potrebama, radionice su koncipirane tako da učesnici mogu da osveste koje se to emocije javljaju u određenim, kriznim situacijama i na koji način se oni nose sa njima, a kasnije i da usvajaju funkcionalne i zdrave načine nošenja sa različitim izazovnim situacijama i teškim osećanjima povezanim sa pandemijom.

U septembru je počela škola računara – digitalno opismenjavanje seniora u vreme pandemije