Mesec: novembar 2021.

Aktivnosti Hleba života u radu sa starijima – oktobar 2021.

Hleb života nastavlja sa svojim aktivnostima u okviru podrške starijim licima i neformalnim negovateljima i u mesecu oktobru. Podrška negovateljima dementnih lica je jedna od redovnih aktivnosti koje se sprovode u ovkiru programa brige o starijim licima. U saradnji sa udruženjima Destigma i Mind Wellness održana su telefonska savetovališta za pomoć negovateljima dementnih lica, kao i jedno grupno savetovalište putem aplikacije Viber. Ovom priliko je putem telefonske linije omogućeno 47 savetodavnih stručnih razgovora sa negovateljima dementnih  osoba. Takođe, omogućen je i direktan kontakt sa korisnicima kroz organizovanje radionice, dok su istu vodili lekari i psihijatri. Kako bi se pružila još kvalitetnija podrška neformalnim negovateljima,...

Read More

Završna konferencija projekta „Osnaživanje starijih žena: sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“

Konferencija projekta „Osnaživanje starijih žena: sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“, organizovana je 10. novembra 2021. godine u Klubu poslanika u Beogradu. Ovaj međunarodni događaj bio je hibridnog karaktera i obuhvatio je učešće panelista iz različitih država ali i iz različitih sfera rada na prevenciji nasilja nad starijim ženama. Učestvovali su predstavnici javnog sektora, akademije, civilnog sektora, nezavisnih regulatornih institucija. Konferencija je organizovana kao završni događaj u projektu koji Crveni krst Srbije od 2019. godine sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za istraživanje sukoba a uz podršku Evropske unije i...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A