Konferencija projekta „Osnaživanje starijih žena: sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji (EmPreV)“, organizovana je 10. novembra 2021. godine u Klubu poslanika u Beogradu. Ovaj međunarodni događaj bio je hibridnog karaktera i obuhvatio je učešće panelista iz različitih država ali i iz različitih sfera rada na prevenciji nasilja nad starijim ženama. Učestvovali su predstavnici javnog sektora, akademije, civilnog sektora, nezavisnih regulatornih institucija.

Konferencija je organizovana kao završni događaj u projektu koji Crveni krst Srbije od 2019. godine sprovodi u partnerstvu sa Austrijskim Crvenim krstom i Austrijskim institutom za istraživanje sukoba a uz podršku Evropske unije i Austrijske razvojne agencije. Na njoj su predstavljena dostignuća u radu ovog dvogodišnjeg projekta koji se paralelno sprovodio u Srbiji i Austriji kroz zajednički rad partnera i uz saradnju sa javnim sektorom i organizacijama civilnog društva. Crveni krst Srbije je ovaj završni događaj organizovao je, u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Nataša Todorović, stručna saradnica Crvenog krsta i ekspertkinja za prevenciju nasilja nad starijim osobama je vodila konferenciju i dala kontekst projekta u okviru koga je ostvarena značajna saradnja između dve države, ali i civilnog, javnog i istraživačkog sektora.

U okviru sesije kojom je konferencija otvorena prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, istakao je da je nasilje nad starijim ženama je poseban oblik rodno zasnovanog nasilja i javnozdravstveni problem koje utiče kako na kvalitet života starijih žena tako i na njihovo fizičko i psihičko zdravlje. U velikom broju slučajeva nasilje nad starijim ženama je produžetak nasilja koje žene trpe tokom ranijih životnih faza pa starije životno doba samo dodaje novu osnovu po kojoj su one diskriminisane, a što vodi u nasilje.

Martina Schloffer, šefica operacija i međunarodne saradnje Austrijskog Crvenog krsta istakla je da istraživanja prevalence nasilja nad starijim ženama u Austriji pokazala su da je svaka četvrta (23,8%) starija žena doživela neki oblik nasilja i zlostavljanja u porodici u proteklih godinu dana. Više od polovine ovih žrtava u Austriji nije prijavilo zlostavljanje.

Nj. E. Nikolaus Lutterotti, ambasador Austrije u Beogradu istakao značaj ovakvih projekata kojim se jača svest samih starijih žena.

Leonetta Pajer, šefica operacija Delegacije Evropske unije u Beogradu takođe je govorila o zaštiti žena, uključujući starije žene od rodno zasnovanog nasilja i koji su to zakonski okviri u Evropskoj uniji kojom se štite starije žene od nasilja.

Borka Jeremić, šefica kancelarije UNFPA u Beogradu je najavila da je upravo ovaj projekat doveo do toga da se kvantitativno istraživanje i podaci za Srbiju prošire sa podacima o nasilju nad starijim ženama na zemlje Zapadnog Balkana plus Moldavija i Ukrajina.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti rekla je da je dobro da je Srbija je napravila značajno unapređenje u svom zakonodavnom okviru i na taj način obezbedila  sveobuhvatniji i  efikasniji sistem odgovora na nasilje. Takve aktivnosti dovele su do toga da danas imamo povećanje broja prijavljenih slučajeva nasilja što pokazuje da smo prevazišli prvi stepenik u borbi protiv nasilja – da je sramota prijaviti. Ipak, kada govorimo o starijim ženama, cilj je i dalje daleko, jer govorimo o generaciji žena koje su navikle da trpe i ćute – zbog straha, stida, ekonomske zavisnosti.

Christoph Angster, nacionalni korespondent za starenje Federalnog ministarstva za rad socijalnu politiku, zdravlje i zaštitu potrošača Austrije u svojoj video izjavi, govorio je o angažovanju Austrije u zaštiti ljudskih prava starijih i značaju da se i države i civilni sektor uključe u rad Otvorene radne grupe za starije, kako bi se obezbedilo dostojanstveno starenje.

Kay Patterson, komesarka za starosnu diskriminaciju, Komisije za ljudska prava Australije posebno je istakla značaj globalne saradnje, jer, citirajući afričku poslovicu: za odgajanje deteta potrebno je celo selo, a za zaštitu starijih od nasilja potrebna je cela zajednica i u ovom slučaju upravo je ova konferencija dobar primer.

Nj.E. Daniel Emery, Ambasador Australije u Beogradu takođe je istakao da je nasilje nad starijim ženama i posledica diskriminacije, kršenje ljudskih prava i da posebno treba da vodimo računa o povećanju prevalencije nasilja tokom pandemije COVID-19. Izuzetno je značajno istaći da je zahvaljujući Komisiji za ljudska prava Australije i Australijskoj Ambasadi u Beogradu film „Otvori oči“ sinhronizovan na srpski jezik i prikazan u 22 pošte širom Srbije.

U drugom delu konferencije je održan panel na kome su predstavnici institucija govorili o fenomenu nasilja nad starijim osobama, kao i različitim oblicima saradnje sa Crvenim krstom Srbije tokom implementacije projekta. U ovom panelu učestvovali su Biljana Zekavica, pomoćnica ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ističući značaj saradnje na ovom projektu koji je omogućio da se 209 gerontodomaćica edukuje na temu prepoznavanja nasilja nad starijima i da će i u budućnosti da se nastavi saradnja na polju bolje zaštite starijih žena od nasilja.

Milisav Miličković, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, istakao je da je ministarstvo unutrašnjih poslova od samog početka učestvovao u svim aktivnostima projekta i da su svi produkti projekta (film, brošure, lifleti i posteri) prosleđeni svim policijskim upravama u cilju prevencije nasilja nad starijim ženama.

Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog istakla je značaj ovakvih projekata, jer samo kroz ove aktivnosti edukacije i kampanje možemo da utičemo na promenu socijalnih normi.

U okviru završnog panela partneri na projektu su govorili o dostignućima u okviru projekta, o preporukama za dalju praksu ali i izmenu javnih politika, kao i o planovima za dalje aktivnosti u ovoj oblasti. U okviru ovog panela je i Tatjana Prijić, predstavnica kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti govorila o trajnoj saradnji sa Crvenim krstom Srbije i važnom zajedničkom poslu na zaštiti starijih žena od nasilja koji neće stati sa završetkom projekta.

Anna Scheithauer iz Austrijskog Crvenog krsta je govorila o rezultatima projekta u Austriji, a pored kvalitativnog istraživanja i kampanja (film, brošure) značajno je istaći da je napravljena online obuka koja će kroz Međunarodnu federaciju Crvenog krsta i Crvenog polumeseca biti dostupna širom sveta.

Birgitt Haller, predstavnica austrijskog Instituta za istraživanje konflikta govorila o evaluaciji projekta u Austriji i istakla koliko je postignuto ovim aktivnostima.

Nataša Todorović je predstavila rezultate i preporuke Crvenog krsta Srbije: pre svega tokom ove dve godine urađeno je kvalitativno istraživanje 157 žena širom Srbije učestvovalo je u fokus grupama, a kvantitativnom delu koristili su se podaci, iz istraživanja “O bezbednosti i blagostanju žena u jugoistočnoj i istočnoj Evropi”, koje je sprovedeno 2018. godine uz podršku Misiji OEBS-a u Srbiji. Ovim istraživanjem utvrđeno je da je u Srbiji 16% žena starosti od 65 do 74 godine doživelo neki oblik nasilja  nakon navršene 65. godine života. Projekat je uključio i aktivnosti zagovaranja: edukovano je preko 220 starijih žena, brendiranje vozila javnog prevoza u pet gradova Srbije, emitovanje video zapisa „Otvori oči“ u 22 pošte širom zemlje, kao i izložba fotografija u pešačkoj zoni u Knez Mihailovoj ulici kojom je u junu 2021. godine obeležen Svetski dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Korišćene su i društvene mreže instagram, Facebook i Twiter. Procena je da je izložbu fotografija u Knez Mihailovoj ulici videlo 45.000 ljudi. Tizer kampanje na Instagramu je dosegao 38,573 korisnika, na Facebook-u taj broj iznosi 45,688 korisnika, a film je videlo 127,061 korisnika. Javni transport: kontakt  sa posterima za 15 dana kampanje imalo je 1.319,000 ljudi. Konferenciji je prisustvovalo 116 ljudi, od toga je 70 učesnika pratilo konferenciju uživo, a 46 online.

Ključne poruke projekta i konferencije za unapređenje zaštite starijih žena od nasilja odnose se na unapređenje zakonskog okvira kako bi se prepoznao poseban rizik i predupredilo nasilje, unapređenje dostupnosti usluga za starije žene, unapređenje pristupa institucijama, nezavisnim telima i pravnoj pomoći, bolju saradnju između različitih institucija ali i preciznije definisane protokole za postupanje u slučajevima prijave nasilja koje će starijim ženama obezbediti bržu i sadržajniju podršku, rad sa počiniocima, edukaciju profesionalaca, medija i najšire javnosti.

Prethodna slika
Sledeća slika

info heading

info content