Hleb života nastavlja sa svojim aktivnostima u okviru podrške starijim licima i neformalnim negovateljima i u mesecu oktobru.

Podrška negovateljima dementnih lica je jedna od redovnih aktivnosti koje se sprovode u ovkiru programa brige o starijim licima. U saradnji sa udruženjima Destigma i Mind Wellness održana su telefonska savetovališta za pomoć negovateljima dementnih lica, kao i jedno grupno savetovalište putem aplikacije Viber. Ovom priliko je putem telefonske linije omogućeno 47 savetodavnih stručnih razgovora sa negovateljima dementnih  osoba. Takođe, omogućen je i direktan kontakt sa korisnicima kroz organizovanje radionice, dok su istu vodili lekari i psihijatri.

Kako bi se pružila još kvalitetnija podrška neformalnim negovateljima, organizovan je i vebinar na kome je bilo reči o ovoj temi. Kroz ova tri vida podrške prošlo je 26 porodica dementnih a obavljeno preko 50  stručnih savetodavnih razgovora.

U okviru programa “Unapređenje kvaliteta života porodica dementnih” dobijenog na konkursu opštine Zvezdara, podeljene su pelene za odrasle za 10 dementnih lica.

Hleb života je zahvaljujući svom dugogodišnjem partneru iz Nemačke, Brot fur die Welt, realizovao aktvinosti u okviru projekta “Digitalizacija i psihološka i mobilna podrška za starije osobe u Beogradu” kao vid dodatne podrške starijim licima u vreme pandemije Covid-19. U okviru ovog projekta u oktobru  mesecu realizovano je  ukupno 8 radionica psihosocijalne podrške za starija lica od strane angažovanih stručnjaka psihologa i sociologa. Od ukupnog broja radionica, 6 je održano u prostorijama udruženja „Hleb života“, dok su 2 radionice održane preko Viber aplikacije. Kroz ove radionice u mesecu oktobru prošlo je 37 starijih lica.

Pomenuti projekat ima za cilj digitalno opismenjavanje seniora kako bi im određene usluge kao što su: zakazivanje lekara, prijava za vakcinaciju, pretraga lekova, poručivanje hrane i drugo u vreme pandemije na internetu bile dostupnije. S tim u vezi, pokrenuli smo kompjuterske radionice u kojima je u oktobru učestvovalo 10 seniora.

Klubske aktivnosti uvek okupljaju starije osobe koje u njima učestvuju sa velikim zadovoljstvom. Folklorna grupa  Hleba života je imala  redovne probe, ćlanovi su pokrenuli inicijativu i organizovali i jednodnevni izlet u Vršac. Dok je, rekreativna grupa realizovala 3 druženja- šetnje oko jezera.Na datim šetnjama je učestvovalo oko 12 članova  Toplog kutka. Literarna i čitalačka grupa su imale zajedničko druženje kada je  prikazan celokupni opus dela i sam život nedavno preminulog pisca Mome Kapora.