Crveni krst Srbije je omogućio zainteresovanima da sada, ukoliko žele, mogu da preuzmu i elektronsko (PDF izdanje) Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja publikacije na engleskom jeziku

Gerontološko društvo Srbije je poslednja dva broja časopisa Gerontologija podelila i u elektronskom (PDF izdanju).

Publikaciju, kao i časopise, možete preuzeti klikom na naslove:

  1. Mental Health of Informal Caregivers
    Authors: Milutin Vračević, Nataša Todorović, Dejana Stanisavljević, Nataša Milić
  2. Gerontologija 1/2021 i Gerontologija 2/2021