Webinar organizuje Gerontološko društvo Srbije 28.02.2022. godine u 11h.

Link za prijavu: Launch Meeting – Zoom