Mesec: april 2022.

Položaj starijih žena u Srbiji-predavanje za studente Fakulteta političkih nauka

U okviru predmeta Socijalni rad sa starima na Fakultetu političkih nauka gostujući predavač na vežbama u četvrtak 21. aprila 2022. godine bila je Nataša Todorović, predsednica Gerontološkog društva Srbije i stručna saradnica Crvenog krsta Srbije i tom prilikom govorila je o položaju starijih žena. Žene u Srbiji žive duže od muškaraca ali takođe žive i sa zdravstvenim teškoćama. Zbog rodnih nejednakosti u različitim životnim fazama žene imaju i nepovoljnije materijalne uslove života u starosti, posebno ako ostanu same. Takođe su prisutne i rodne razlike u penzijama i one reflektuju rodne nejednakosti sa tržišta rada i posledica su dužine radnog...

Read More

“Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima“ radionica

U okviru projekta koji podržava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, članice mreže HumanaS, Crveni krst Srbije i Centar za podršku i inkluziju Help net su održali uvodnu radionicu u okviru projekta  “Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima“. Radionica je održana u Svečanoj sali Crvenog krsta Srbije u utorak 12. aprila, a prisustvovalo je 45 učesnika/ca, srednjoškolaca/ki različitog obrazovnog usmerenja iz Desete beogradska gimnazija, Tehničke škole “Drvo art“, Medicinske škole „Nadežda Petrović“, Druge ekonomske škole i Sportske gimnazije. Na radionici je razgovarano o rizicima i problemima koji se najčešće javljaju u...

Read More

Predstavnica mreže HumanaS na 66. sesiji NVO Komisije o statusu žena

U okviru 66. sesije NVO Komisije o statusu žena koja je organizovana od 14. do 25 marta 2022. godine, a u okviru događaja koji je 24. marta organizovala Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijim osobama (INPEA), učestvovala je Nataša Todorović, kordinator mreže HumanaS i psiholog iz Crvenog krsta Srbije. Tema događaja bila je: Zagovaranje-Edukasija-Legislativa: „Alatke za borbu protiv nasilja nad starijim ženama i udovicama“. Događajem je predsedavala Susan Somers, predsednica mreže INPEA. Panelistkinje su bile ekspertkinje i istraživačice iz oblasti zaštite starijih žena od nasilja i zaštite ljudskih prava starijih žena. Nataša Todorović, koja je i predstavnica mreže...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A