U okviru 66. sesije NVO Komisije o statusu žena koja je organizovana od 14. do 25 marta 2022. godine, a u okviru događaja koji je 24. marta organizovala Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijim osobama (INPEA), učestvovala je Nataša Todorović, kordinator mreže HumanaS i psiholog iz Crvenog krsta Srbije.

Tema događaja bila je: Zagovaranje-Edukasija-Legislativa: „Alatke za borbu protiv nasilja nad starijim ženama i udovicama“.

Događajem je predsedavala Susan Somers, predsednica mreže INPEA.

Panelistkinje su bile ekspertkinje i istraživačice iz oblasti zaštite starijih žena od nasilja i zaštite ljudskih prava starijih žena.

Nataša Todorović, koja je i predstavnica mreže INPEA za Evropu,  pričala je o nedavno završenom istraživanju o nasilju nad starijim ženama na Zapadnom balkanu i u još dve države istočne Evrope. Ona je istakla da je ovo istraživanje važno, jer je jedno od retkih istraživanja koja zahvataju više država i osvetljavaju temu o kojoj se malo zna jer je nasilje nad starijim ženama skriven fenomen. Mali broj istraživanja se njime bavi i postoji mali broj programa prevencije, kao i odgovarajućih usluga za starije žene koje prežive nasilje. Istraživanje je bilo rezultat različitih zagovaračkih aktivnosti iz različitih projekata gde su povezani partneri sa razlčičitih nivoa: Crveni krst Srbije, Evropska unija, UNFPA, INPEA, OEBS…

U okviru sesije govorili su i sledeći govornici:

Dr Emem Omokaro, izvršna direktorka, Nacionalne agencije za starenje Nigerije, govorila je o naporima svoje vlade da se izgradi svest o nasilju nad starijim ženama i udovicama i edukaciji na nivou zajednica kojima se gradi osetljivost za fenomen zlostavljanja starijih.

Dr Pat Brownell, Univerzitet Fordham i INPEA Severne Amerike, predstavila je snage i izazove istraživačkih okvira za najbolje razumevanje nasilja nad starijim ženama (VAOW)

Ferdous Ara Begum, bivša članica CEDAW komiteta, i nacionalna predstavnica INPEA za Bangladeš, govorila je o naporima zajednica i vlada vezanih za rešavanje problema nasilja nad udovicama u jugoistočnoj Aziji.