Gerontološko društvo Srbije će 12. i 13. oktobra 2022. godine organizovati jedanaesti međunarodni gerontološki kongres, u Beogradu. Tema XI Međunarodnog Gerontološkog kongresa je „Gerontologija: Mogućnosti i perspektive u post COVID-19 svetu“.

Program Gerontoloskog kongresa

Gerontološko društvo Srbije (GDS) je naučno-stručna, socijalno-humanitarna i neprofitna organizacija osnovana 1973. godine na inicijativu u to vreme najkompetentnijih stručnjaka na polju gerijatrije i socijalne gerontologije. Gerontološko društvo Srbije izdaje časopis Gerontologija, a ovaj časopis stekao status nacionalnog naučnog časopisa i od 2010. godine redovno izlazi dva puta godišnje. Ovo je jedini naučni časopis koji pokriva oblast gerontologije i gerijatrije u Srbiji i regionu. Gerontološko društvo Srbije je od 2004. godine član mreže Humanas.

Tokom gotovo pola veka rada Gerontološkog društva Srbije jedna od najvažnijih aktivnosti je organizacija Međunarodnih Gerontoloških kongresa koji se organizuju svake četvrte godine.

U protekle dve godine je pandemija COVID-19  odigrala i ulogu uveličavajućeg stakla kroz koje smo bolje sagledali spremnost društva da se suočava sa velikim promenama i vanrednim situacijama i ulogu starije populacije u takvim vremenima. Videli smo da te promenepredstavljaju „savršenu oluju“ faktora rizika za zlostavljanje starijih osoba, ali i pozornicu na kojoj se paternalistički odnos prema starijima ogleda u merama zaštite koje su ponekad narušavale ljudska prava. Oduzimanje starijim osobama prava da sami odlučuju i delaju u ime njihove zaštite je  često prihvatano kao prikrivena primena sile. Pandemija COVID-19 trebalo bi da bude poziv na buđenje kako bi starije osobe bile uključene u planiranje odgovora na vanredne situacije, budžetiranje, raspodelu uloga i aktivnosti, uz korišćenje njihovih kapaciteta i resursa. Starijima dugujemo prostor da oni izraze svoje potrebe i  daju svoje preporuke. Nadamo se da će naš kongres dati značajan doprinos promeni u razmišljanju i delovanju u pravom smeru.

 

KATEGORIJA UČESNIKA Rana uplata

(zaključno sa
15.8.2022.)

Puna uplata

(do 1.10.2022.)

Online učešće
Zaposleni,
članovi GDS u tekućoj godini
 5200  RSD  6200  RSD  5500  RSD
Nezaposleni i penzioneri,
Članovi GDS u tekućoj godini
 3200  RSD  3800  RSD  3500  RSD
Zaposleni učesnici,
koji nisu članovi GDS
 7100  RSD  8500  RSD  7500  RSD
Nezaposleni i penzioneri,
koji nisu članovi GDS
 3800  RSD  4600  RSD  4200  RSD
Studenti osnovnih
i master studija
 1000  RSD  1200  RSD  1000 RSD
Učesnici iz inostranstva  70 EUR  80  EUR  80  EUR

Obaveštenje za autore radova: Autori čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje na Kongresu potrebno je da se registruju za učešće. Samo radovi registrovanih autora biće objavljeni u Knjizi rezimea. Potrebno je da se bar jedan od autora svakog od prihvaćenih radova registruje uplatom kotizacije.

Zvaničan jezik kongresa: srpski i engleski

Abstrakti: Svaki rad treba da bude predstavljen abstraktom. Abstrakt treba da bude napisan na srpskom ili engleskom jeziku, da ne prelazi dužinu od 500 reči, poslat u fontu Times New Roman i da sadrži naziv rada, autore, njihove afilijacije i kontakt detalje, kao i listu ključnih reči. Rok za predaju abstrakta je 1. septembar 2022. godine i oni će biti recenzirani u roku od tri nedelje. Abstrakti se šalju elektronskom poštom na sledeće adrese: office@gds.org.rsnatasa@redcross.org.rs

UPUTSTVA ZA UPLATU KOTIZACIJE

Učesnici kojima ustanova uplaćuje kotizaciju, ili koji je uplaćuju kao fizička lica treba da koriste sledeću instrukciju za uplatu:

Broj računa:  200-2710920101033-54

Svrha uplate je kotizacija za učešće na XI Gerontološkom kongresu

Primalac: Gerontološko društvo Srbije, Simina 19, 11000 Beograd

UPLATILAC: Ime i prezime učesnika sa adresom

IZNOS: odaberite kategoriju i upišite taj iznos

KOTIZACIJA ZA UČESNIKE IZ INOSTRANSTVA

TRANSFER HAS TO BE EFFECTED AS PER FOLLOWING INSTRUCTION

 

Field 32: CURRENCY EUR
FIELD 56a: INTERMEDIARYINSTITUTION DEUTSCHE BANK AGFRANKFURT

SWIFT: DEUTDEFF

FIELD 57a: ACCOUNT WITHINSTITUTION Banka Poštanska Štedionica a.d.11000 BEOGRAD

SWIFT: SBPORSBG

FIELD 59: BENEFICIARYCUSTOMER – NAME &

ADDRESS

RS35200271092010100347GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE

SIMINA 19

11000 Beograd

DETAILS OF PAYMENTS /CHARGES