Predstavnici mreže HumanaS su učestvovali na šestom globalnom simpozijumu pod nazivom Niska stopa fertiliteta i starenje stanovništva: izgradnja demografske otpornosti, koji su organizovali Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Nacionalni zavod za statistiku Republike Koreje (KOSTAT). Simpozijum se održao u Seulu, Republika Koreja od 8. do 10, novembra 2022. godine.

Ovaj Globalni simpozijum stavio je koncept demografske otpornosti u centar veoma promenljivih demografskih trendova, nadovezujući se na Sofijsku ministarsku konferenciju o demografskoj otpornosti 2021. „Oblikovanje demografske budućnosti Evrope“. Demografska otpornost zahteva neophodan prelazak sa suštinski negativnih, reaktivnih i fragmentiranih odgovora na integrisane pristupe koji se fokusiraju na izgradnju institucija i društava koja će napredovati uzimajući u obzir postojeću demografsku realnost. Svet u kome danas živimo je demografski raznolikiji više nego ikada ranije i potrebno je prepoznati razlike između država i kontinenata. Na primer u Evropi i istočnoj i jugoistočnoj Aziji, opadanje stanovništva je sve češća pojava, koja postavlja nove izazove i mogućnosti za zemlje i čitave kontinente. Prosečna starost stanovništva između zemalja i regiona se takođe razlikuju više nego ikada ranije; u Evropi, na primer, prosečna starost je 41,7 godina, dok je u subsaharskoj Africi 17,6 godina. Ove promene u strukturi stanovništva karakteriše pad fertiliteta, duži životni vek i demografsko starenje stanovništva, a broj zemalja koje se suočavaju sa ovim promenama se stalno povećava.

Simpozijum je okupio oko 120 ministara i kreatora politike, predstavnika Ujedinjenih nacija, akademske zajednice i organizacija civilnog društva.

Mreža HumanaS se već dugi niz godina bavi ovom problematikom u cilju ostvarivanja dostojanstvenog starenja, razvijanja međugeneracijske solidarnosti, vodeći računa o demografskoj otpornosti društva u kome živimo.