Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je konferenciju  pod nazivom “Biti star biti ponosan biti svoj” na kome su učestvovale i članice mreže Humanas. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Nadežda Satarić iz organizacije Amity – Snaga prijateljstva učestvovale su na panelu pod nazivom “Ko zastupa interese starijih žena?”. U panelu su učestvovale i Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Igor Jadrovski, iz Komisije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije Severne Makedonije i Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.

 

Nadežda Satarić je govorila o učestvovanju starijih žena u političkom životu i zaključak je da je njihov broj veoma mali počev od nacionalnog pa do lokalnog nivoa i da je neophodna veća uključenost, ali i edukacija i veća solidarnost među ženama.

 

 

Zaključke sa panela istakla je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Svakako prvi zaključak je da je teško dati odgovor na pitanje ko zastupa interese starijih žena. Na panelu još jednom istaknuto da žene žive duže u lošijem zdravlju, da žene žive duže u siromaštvu koje se godinama akumulira, žene žive duže u vežem riziku od nasilja. Moglo se zaključiti da se jaz u visini plate reflektuje na jaz u visini penzija, žene su tokom života morale da prave izbore koji su često značili napuštanje tržište rada, neformalni, neplaćeni rad. Nejednakosti tokom života se akumuliraju pa je neophodno voditi računa o celoživotnom ciklusu kako bi starije žene mogle da žive u dostojanstvu, a ne izložene višestrukoj diskriminaciji. Važno je obratiti pažnju i na vanredne situacije i klimatske promene gde su starije žene dodatno pod rizikom. Konačno: ukoliko želimo dostojanstvenu starost neophodno je da imamo starenje u svim politikama.