Evropska komisija: http://ec.europa.eu

 

EU Delegacija u Srbiji: http://europa.rs/

 

Penzin, internet portal za treće doba i međugeneracijsku saradnju: