Univerzitet za treće doba „Đuro Salaj“ priprema dva nova projekta

U skladu sa godinom međugeneracijske solidarnosti, Univerzitet za treće doba „Đuro Salaj“ priprema...

Read More