• Ublažavanje siromaštva najugroženijih starijih osoba u Srbiji zastupanjem za uvodjenje socijalnih penzija
  • Poboljšanje kvaliteta života starijih ljudi kroz edukaciju i informativne kampanje
  • Poboljšanje položaja starijih ljudi kroz uključivanje u izmene i dopune zakona koji direktno ili indirektno utiču na kvalitet života u starosti
  • Senzibilizacija javnosti za problem diskriminacije zanemarivanja i zlostavljanja starijih kroz informativne kampanje i edukaciju
  • Unapredjenje kvaliteta života starijih u Srbiji zastupanjem za brži razvoj vaninstitucionalnih oblika zaštite u lokalnoj zajednici