Mesec: jun 2013.

Dan borbe protiv zlostavljanja starijih – 2013.

Konferencijom „Moj svet…tvoj svet…svet bez zlostavljanja starijih“ koja je održana je 14. juna u Sava Centru u Beogradu, obeležen je Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih. Ovu konferenciju organizovali su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike , Republički zavod za socijalnu zaštitu i Crveni krst Srbije uz podršku UNDP-a, programa UN za razvoj-Srbija. Konferenciji je prisustvovalo preko 140 učesnika. Cilj konferencije je bio da se identifikuju osnovni problemi koji postoje u sistemu zaštite starijih od nasilja, kao i da se ukaže na preporuke za efikasnije rešavanje uočenih problema. Konferenciju je vodila Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS, a otvorila g-đa Brankica Janković, državna sekretarka u Ministrstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Državna sekretarka je naglasila da je borba protiv svakog, pa i nasilja nad starijima, daje rezultat samo u blagovremenoj, celovitoj, kontinuiranoj, i multisektorskoj saradnji svih aktera u lokalnoj zajednici i na nivou države. Kao predstavnik civilnog sektora Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS predstavila je podatke iz istraživanja Crvenog krsta Srbije i preporuke za smanjenje nasilja nad satarijima. Na konferenciji su učestvovali Branka Brkić,savetnik u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova gospodin Miodrag Miljković, dr Dubravka Šaranović Racić pomoćnik ministra Ministarstva zdravlja. i Gordana Mohorović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava govorila je o „Strategiji za borbu...

Read More

Dan borbe protiv nasilja nad starijima

Ujedinjene Nacije su na zasedanju Generalne Skupštine održanoj 19.decembra 2011. godine u Nju Jorku zvanično prepoznale zlostavljanje starijih kao javno-zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava zdravlje starijih i krši njihova ljudska prava. To je problem koji zahteva reagovanje međunarodne zajednice pa je 15. juni kao Dan borbe protiv nasilja nad starijima uvršten u kalendar Ujedinjenih Nacija. Dan borbe protiv nasilja nad starijima prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima. U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A