ISPEvergrin

Osnovna ideja imenovana kao ISP EVERGRIN  bazira se na potrebi starijih ljudi da održe svoj socijalni kapital – komunikaciju i društvene mreže,  uloge i ugled u društvenoj zajednici – i činjenici da su u društvu nedovoljno angažovani potencijali i kapaciteti starijih profesionalaca. Glavni cilj organizacije je  okupljanje penzionisanih  istraživača socijalnih prilika  radi  druženja  i razmene iskustava sa mlađim kolegama kako bi, na principima samoorganizovanja i volonterskog doprinosa, angažovali  svoje potencijale  za kreiranje  inicijativa i predloga  za unapređivanje istraživačko-analitičke prakse i socijalno-humanitarnih delatnosti. Aktivnosti: Periodično okupljanje na bazi zajedničkog polja interesovanja radi druženja, informisanja i razmene iskustava – Klub ISP...

Read More