Mesec: jun 2016.

STRATEŠKO PLANIRANjE ZA MREŽU HUMANAS

U okviru regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ koji realizuje Crveni krst Srbije održan je sastanak mreže HumanaS, a cilj je bio da se napravi strateško planiranje mreže za period  2016-2020 godina. Sastanak je održan 17. i 18. juna, a bio je usmeren na jačanje kapaciteta mreže i organizacija koje čine mrežu. Sastanku je prisustvovalo 23 osobe iz 12 organizacija koje čine mrežu HumanaS. Mreža HumanaS postoji već dvanest godina, nastala je na inicijativu Crvenog krsta Srbije i čini je 15 organizacija koje se bave pitanjima starenja i starosi. Misija mreže je poboljšanje kvaliteta života starijih u...

Read More

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba: Poseta partneru NVO Osmijeh iz Bosne i Hercegovine

U okviru projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“, koji finansira Evropska unija i  Austrijska agencija za razvoj, preko Austrijskog Crvenog krsta, 18 i 19. jula u Sarajevu je održan sastanak strateškog planiranja Mreže nevladinih organizacija „Za dostojanstveno starenje“ iz Bosne i Hercegovine. Predstavnik Crevenog krsta Srbije koji koordinira regionalnim projektom prisustvovao je ovom sastanku. U projekat je uključeno pet zemalja preko 5 partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana: Albanija,  odnosno Albansko društvo gerontologa,  Bosna i Hercegovina, Duštvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje volonterskog rada –  OSMIJEH -Gračanica, Crveni krst Crne Gore, Crveni krst Makedonije i NVO Humanost iz...

Read More

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILjA NAD STARIJIM OSOBAMA – 2016

«Ne zatvarajmo oči: zaustavimo zlostavljanje  starijih« U Svečanoj Sali Crvenog krsta Srbije obeležen je 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Crveni krst Srbije je u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti i uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija organizovao okrugli sto pod nazivom „Ne zatvarajmo oči: zaustavimo zlostavljanje starijih“. Ovogodišnji okrugli sto bio je posvećen senzibilizaciji javnosti i profesionalaca na temu diskriminacije i nasilja nad starijima uz naglasak na promovisanju nove konvencije Ujednjenih nacija o pravima starijih. Skupu je prisustvovalo sedamdesetsedam zvanica iz javnog, civilnog i međunarodnog sektora, kao i predstavnici medija. Gospođa Vesna Milenović,...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A