Mesec: jul 2016.

Ostale publikacije

Preuzmite “Freedom-to-decide-for-ourselves-report-1.pdf” Freedom-to-decide-for-ourselves-report-1.pdf – Preuzeto 357 puta – 1 MB Preuzmite “Sloboda-da-odlucujemo.pdf” Sloboda-da-odlucujemo.pdf – Preuzeto 385 puta – 2 MB Preuzmite “Informator-o-organizacijama-civilnog-društva-koje-rade-sa-starima-u-srbiji.pdf” Informator-o-organizacijama-civilnog-društva-koje-rade-sa-starima-u-srbiji.pdf – Preuzeto 409 puta – 666 KB Preuzmite “Vaninstitucionalna-zastita-starih-ljudi-u-srbiji.pdf” Vaninstitucionalna-zastita-starih-ljudi-u-srbiji.pdf – Preuzeto 410 puta – 10 MB Preuzmite “O-evropskom-konceptu-dugotrajne-zaštite.pdf” O-evropskom-konceptu-dugotrajne-zaštite.pdf – Preuzeto 370 puta – 525 KB...

Read More

HumanaS publikacije

    Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji Autori: Marija Babović, Katarina Veličković, Stefan Stefanović, Nataša Todorović, Milutin vračević Preuzmite “Socijalna-ukljucenost-starijih-u-Srbiji-E-knjiga.pdf” Socijalna-ukljucenost-starijih-u-Srbiji-E-knjiga.pdf – Preuzeto 782 puta – 7 MB     Vodič za korišćenje računara i interneta Preuzmite “VodičZaUpotrebuRačunara.pdf” VodičZaUpotrebuRačunara.pdf – Preuzeto 435 puta – 14 MB     Preuzmite “Oni-ne-mogu-da-čekaju.pdf” Oni-ne-mogu-da-čekaju.pdf – Preuzeto 424 puta – 12 MB  ...

Read More

Siromaštvo

Preuzmite “why-social-pensions-are-needed-now.pdf” why-social-pensions-are-needed-now.pdf – Preuzeto jednom – 105 KB Preuzmite “Zašto-su-socijalne-penzije-neophodne.pdf” Zašto-su-socijalne-penzije-neophodne.pdf – Preuzeto 383 puta – 285 KB Preuzmite “Socijalne penzije” presentation_social_pensions_srp.ppt – Preuzeto 468 puta...

Read More

Međunarodna dokumenta

Ministarske deklaracije Preuzmite “LEON, Deklaracija NVO srpski” nacionalna_strategija_o_starenju.doc – Preuzeto 454 puta – 128 KB Preuzmite “LEON, Deklaracija naučna srpski” national_strategy_on_ageing.doc – Preuzeto 447 puta – 269 KB Preuzmite “MIPAA rezime srpski” strategija_za_stare_-_uvodna_rec_(1).doc – Preuzeto jednom – 29 KB Preuzmite “Serbia Follow-up to MIPAA-RIS” social_welfare_development_strategy_final_march_2006.doc – Preuzeto 423 puta – 219 KB Preuzmite “Serbia MIPAA report srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Preuzeto 482 puta – Preuzmite “Serbia MIPAA report engl” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Preuzeto 439 puta – Preuzmite “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Preuzeto 477 puta – Preuzmite “RIS Berlin 2002. srpski” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Preuzeto 435 puta – Preuzmite “47 Sednica Komisije za socijalni razvoj u UN” 47_sednica_un.doc – Preuzeto 474 puta – 66 KB Preuzmite “UN vodič implementacija MIPAA” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Preuzeto 482 puta – 384 KB Preuzmite “REPORT OF THE WORKING GROUP ON AGEING ON ITS FIRST MEETING” un_vodic_implementacija_mipaa.pdf – Preuzeto 465 puta – 384 KB Preuzmite “Izveštaj Radne grupe za starenje pri UN” 47_sednica_un.doc – Preuzeto 494 puta – 66...

Read More

Strateški dokumenti

Preuzmite “Nacionalna strategija o starenju” nacionalna_strategija_o_starenju.doc – Preuzeto 442 puta – 128 KB Preuzmite “National Strategy on Ageing” national_strategy_on_ageing.doc – Preuzeto jednom – 269 KB Preuzmite “Strategija za stare - Uvodna rec (1)” strategija_za_stare_-_uvodna_rec_(1).doc – Preuzeto 433 puta – 29 KB Preuzmite “Social Welfare Development_Strategy final march 2006” social_welfare_development_strategy_final_march_2006.doc – Preuzeto jednom – 219 KB Preuzmite “Strategija razvoja sistema socijalne zastite” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Preuzeto 430 puta...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A