doo-240x240

 

Društvo za obrazovanje odraslih je nedobitno udruženje građana, osnovano 2000. godine, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti učenja i obrazovanja odraslih. Misija Društva je afirmacija, podrška i unapređenje učenja i obrazovanja odraslih, promocija kulture celoživotnog učenja i unapređenje društvene uključenosti i međunarodne saradnje u području učenja i obrazovanja odraslih.

Članovi i saradnici Društva su uglavnom andragozi, ali i generalno profesionalci u oblasti obrazovanja i učenja odraslih. Iako Društvo ne funkcioniše po principu individualnog članstva, ima mrežu brojnih saradnika iz raznovrsnih organizacija i institucija.

Aktivnosti Društva pokrivaju skoro sve oblasti u obrazovanju odraslih i celoživotnom učenju: osnovno obrazovanje za odrasle, profesionalno, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje za demokratsko građanstvo, obrazovanje starih, moderne metode u učenju odraslih, društvene politike u oblasti obrazovanja i učenja odraslih i dr.

Društvo realizuje svoje projekte u saradnji sa velikim brojem partnerskih organizacija i mreža širom Srbije i sveta. Dugogodišnja saradnja sa Institutom za međunarodnu saradnju Saveza za obrazovanje odraslih Nemačke (DVV International) dala je ključni doprinos održivosti Društva. Društvo intenzivno sarađuje i sa Evropskom asocijacijom u obrazovanju odraslih (EAEA), UNESCO Institutom za celoživotno učenje, sa nacionalnim organizacijama u obrazovanju odraslih velikog broja evropskih zemalja (Crna Gora, Danska, Engleska, Finska, Grčka, Hrvatska, Nemačka, Portugalija, Rumunija, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska…), ali i brojnim drugim organizacijama (KulturKontakt, ETF, REF…).

Pored Mreže HumanaS, Društvo je i član Međunarodnog saveta u obrazovanju odraslih (ICAE), Evropske asocijacije u obrazovanju odraslih (EAEA), Evropske mreže za bazične veštine (EBSN), Evropskog pakta o demografskim promenama (AFE-INNOVNET), Evropske mreže međugeneracijskog učenja (EMIL) i drugih platformi.

Sa članicama Mreže HumanaS Društvo je realizovalo sledeće projekte i aktivnosti:

  • Projekat „Univerzitet za treće životno doba“, posvećen osnivanju i razvoju mreže univerziteta za učenje u III životnom dobu (2001-2005)
  • Projekat „Festival učenja odraslih“, posvećen promociji prilika za učenje i obrazovanje u svim životnim dobima (2001-2015)
  • Projekat „Zlatno doba života“, posvećen promociji aktivnog starenja, međugeneracijske saradnje i uključivanju starijih kroz aktivnosti učenja (2011-2012)
  • Aktivnosti umrežavanja i obuke partnera posvećene pokretanju i promociji centara za učenje u zajednici kao mesta značajnih za društveno uključivanje starijih (2014-2015)

Kontakt:

Društvo za obrazovanje odraslih

Garsije Lorke 9

11060 Beograd, Srbija

T: +381 11 40 10 567

F: +381 11 40 10 566

E: office@aes.rs

www.aes.rs