Centar za podršku i inkluziju „HELP NET“ je nevladino i neprofitno udruženje  osnovano 2015.godine radi podrške reformama u svim oblastima društvenog života, uz puno učešće lokalnih i nacionalnih aktera, a u cilju stvaranja uslova za kvalitetniji život svih građana.

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava građana, promovisanja društvene brige o starima, deci i mladima, podrške inkluzivnim procesima u društvu, podrške reformama sistema socijalne zaštite i promovisanju nenasilnog, rodno ravnopravnog, tolerantnog i otvorenog društva.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito razvija sledeće oblasti delovanja:

 • Razvoj vaninstitucionalnih socijalnih usluga (pomoć u kući), u cilju poboljšanja kvaliteta života svih građana;
 • Istraživanje pojava i problema ugroženih grupa u cilju planiranja aktivnosti na kreiranju politika u različitim oblastima;
 • Organizacija skupova, seminara, savetovanja, predavanja, tribina, programa i radionica, samostalno ili u saradnji sa nadležnim institucijama, drugim srodnim domaćim i stranim organizacijama, u skladu sa zakonom i ciljevima Udruženja;
 • Razvoj volonterizma i mobilnosti;
 • Stvaranje uslova da kroz edukativno-informativne programe ugrožena lica promovišu svoje potrebe i prava u okviru zajednice;
 • Aktivnosti na podsticanju građana za učešće u kreiranju javnih politika;
 • Davanje informativno-edukativne podrške vladinim i nevladinim organizacijama koje se bave istom problematikom;
 • Priprema i izrada glasila, priručnika, knjiga, promotivnog materijala i drugih štampanih i elektronskih publikacija vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruženja,
 • Saradnja i razmena informacija sa sličnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i pojedincima u zemlji, regionu i svetu;
 • Aktivnosti na stvaranju uslova za ostvarenje inkluzivnog i održivog razvoja i rasta;
 • Realizacija i podrška humanitarnim akcijama za direktnu pomoć ugroženima;

„HELP NET“ se prevashodno bavi pružanjem pomoći u kući starijim sugrađanima i osobama sa invaliditetom, za šta je licenciran kao pružalac usluge od strane resornog Ministarstva.

Naš tim čine stručni ljudi sa dugogodišnjim iskustvom u socijalnoj zaštiti, a gerontodomaćice su obučene za rad po najvišim standardima struke i poseduju sertifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu za bavljenje ovom delatnošću.

U saradnji sa našim korisnicima i njihovim srodnicima konstantno pratimo i unapređujemo kvalitet i nivo pruženih usluga.

HELP NET nudi sledeće vrste usluga:

Pomoć u kući  – gerontodomaćice vode računa o higijeni prostora, vrše nabavku hrane i lekova, pripremaju obroke, održavaju higijenu odeće, asistiraju pri odlasku kod lekara i organizuju mnoge druge dnevne aktivnosti kojima olakšavaju svakodnevni život.

Nega u kući – shvatajući individualne potrebe svakog korisnika, na ovaj način vodimo računa o medicinskim tretmanima i davanju terapija.

Lične usluge – za naše korisnike organizujemo usluge pedikira, manikira, frizera, fizioterapeuta, dostavu hrane. Organizujemo putovanja, edukacije, odlazak u prirodu, rekreaciju, učešće u kreativnim radionicama…

Starenje donosi niz promena sa kojima se čovek mora suočiti. Znamo da starost i sve što ona sa sobom nosi, nije uvek laka. Vođeni uverenjem da svako ima pravo na dostojanstven život, i onda kada zakorači u treće doba pružamo uslugu Pomoć u kući za stara i invalidna lica. Želimo da naša mreža pomoći i podrške u kući olakšava svakodnevni život naših korisnika, uz puno razumevanje njihovih potreba i navika.

Naši sugrađani i u starosti treba da se osećaju sigurno i zadovoljno. Hoćemo da ih podsetimo da nikada nije kasno za nova saznanja, učenja, putovanja i druženja. Želimo da vratimo osmeh na njihova lica.

-HELP NET VAŠA MREŽA SIGURNE PODRŠKE-

 

Adresa:
Vojvode Milenka 37,
Beograd 11000

Telefon:
+381 11 36 11 844
+381 60 388 20 90

Email:
info@helpnet.rs

Skype:
centarhelpnet

Sajt:

helpnet.rs