Udruženje građana Okrilje ostvaruje svoje ciljeve u oblasti samozaštite i socijalne zaštite. U okvirima svog mandata inicira pokretanje i rešavanje socijalno zdravstvenih pitanja i problema stanovništva u celini, koja su delimično, ili nisu u potpunosti obuhvaćena sistemom socijalne ili zdravstvene zaštite. Aktivnosti se realizuju kroz zdravstveno-pedagoško-psihološki rad i aktivnosti.

Poseban značaj daje različitim oblicima zastupanja prava ugroženih grupacija na nivou lokalne zajednice, naročito starijih osoba, uključujući i građenje pozitivnog odnosa prema problemu demencije.

U saradnji sa srodnim udruženjima i institucijama, posebno HHU Hleb života, učestvuje u informisanju javnosti, organizaciji i radu okruglih stolova, obuci volontera i drugim programskim aktivnostima.

 

Udruženje građana „Okrilje“

Ivana Đaje 2

11000 Beograd

Tel: +381-11-344-60-44

Mob: +381-63-701-23-99

cvetanacrnobaric@yahoo.com