nvo-viktorija

ciljevi organizacije
 • smanjivanje siromaštva socijalno osetljivih kategorija stanovništva u regionu Centralne Srbije
 • edukativni razvoj zajednice, kroz radionice i obuke za nezaposlene
 • ekonomsko osnaživanje pojedinca i porodice kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja
 • promovisanje metoda doživotnog učenja
 • poboljšanje kvaliteta života starijih u gradskoj i seoskoj sredini
 • poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom
 • podrška lokalnoj integraciji izbeglih i raseljenih lica
 • promovisanje volonterizma
projekti sa starijima
 • grupe za samopomoć starijih
 • mobilni timovi za pomoć i podršku starijima
 • klubovi za starije u seoskoj sredini
 • psiho-socijalna podrška za starije
 • program geronto-domaćica kroz javne radove
 • programi rekreacije i boravka u prirodi za starije
kontakt
Viktorija
34 000 Kragujevac
Janka Veselinovića 90
Tel/fax: +381 34 6333 706
E-mail: viktorijakg@sbb.rs ili viktorijakg@outlook.com