kolo-srpskih-sestara

ciljevi organizacije

Kolo srpskih sestara je žensko, humanitarno i kulturno-prosvetno društvo, nevladina i neprofitna organizacija, čiji je rad finansiran dobrovoljnim prilozima građana i institucija, rukovođenih dobrim namerama da pomognu ljudima u nevolji.
Udruženje je osnovano 1903, na inicijativu građanske kulturne elite toga vremena i danas nastavlja svoje pregalaštvo sa željom da obnovi tradiciju organizovanog volonterskog humanitarnog rada u našoj zemlji.
Nove vlasti su, 1946, zabranile rad Udruženja, uz oduzimanje pokretne i nepokretne imovine, a Kolo je, kada se ukazala prva mogućnost, obnovilo, 1990, svoj rad.
Kolo danas ima 23 odbora širom Srbije, u koje je uključeno oko 2.000 žena.
„Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima“ (Mt. 7,12), moto je našeg Kola.
Ciljne grupe: deca bez roditeljskog staranja, deca ometena u razvoju i sa posebnim potrebama, mate-rijalno ugrožene porodice sa više dece, stari i bolesni bez porodice, izbegla i prinudno raseljena lica, i sl.
U svom radu, Kolo je sarađivalo sa mnogobrojnim inostranim sličnim organizacijama – OXFAM, SAVE THE CHILDREN, JEN, AAR, IOCC, UNHCR, HELP i dr.
Od svog osnivanja, Kolo je, paralelno sa humanitarnom, imalo i svoju kulturno-prosvetnu aktivnost, kao institucija od izuzetnog značaja na polju očuvanja dragocene kulturne baštine sa ovih prostora, a što se tiče prosvetiteljstva, odigralo je, može se reći, pionirsku ulogu, u skladu sa vremenom, na obrazovanju mladih, posebno ženske populacije.
Danas su poznate tzv. „Večeri sa Kolom…“, u Atrijumu Etnografskog muzeja, u Beogradu, uz veliko prisustvo mladih, gde su predavanja na aktuelne teme, obeležavanje godišnjica iz oblasti nauke, kulture i istorije, promocije značajnih knjiga, koncerti pod sloganom „Pružimo šansu mladima“, i dr.
Vredno je pomenuti organizovanje letnje škole, pod nazivom „Plava ptica“, u kojoj se osnovci upoznaju sa narodnom umetnošću (vez, grnčarija, tkanje, učenje izvornih narodnih pesama i igara, i sl.), kao i lekovitim biljem.
Misija Kola je širenje dobrote i plemenitosti, u vezi s čim se posebno treba posvetiti mladima. U tu svrhu, povodom 100-godišnjice osnivanja (1903-2003), Kolo je ustanovilo svoj nagradni literarni konkurs pod nazivom Snaga dobrote, u kome učestvuju učenici VII razreda osnovnih škola (u Beogradu uvek druga, kao i u 23 mesta gde su odbori Kola).
Rad sestara je čisto volonterski (bez bilo kakvih materijalnih i ličnih ciljeva), što ovo udruženje čini jedinstvenim posmatrano, slobodno možemo reći, u najširim razmerama.

projekti sa starijima

Najveća akcija, u vezi sa starijima, ostvarena je sa Svetskim programom za hranu, u saradnji sa nemačkom humanitarnom organizacijom HELP, tokom koje je (2001-2003), najugroženijim penzionerima u Srbiji, oko 350.000 lica, Kolo podelilo preko 5.000 tona hrane.
Više od deset godina, Kolo obezbeđuje mesečne pakete hrane, i tromesečno sredstva za higijenu, socijalno ugroženim starijim sugrađanima (njih oko 70). Podaci dobijeni od Centra za socijalni rad i Crkve.
Povodom verskih praznika (Božić, Uskrs), Kolo posećuje domove za stare, kao i gerontološka odeljenja u bolnicama, uz prigodne ponude, a čini i kućne posete kada je to neophodno.
Mnogima su nabavljeni lekovi, pelene, posteljina, odeća i sl.
Napravljen je dogovor sa privatnom ordinacijom sb.medic, da za stariju populaciju koja je u kontaktu sa Kolom, bude besplatno urađena provera vezano za osteoporozu, kao i merenje pritiska, uz odgovarajuće savete.
U toku su razmatranja novih programa vezano za pomenutu populaciju.

kontakt
Kolo srpskih sestara
Tel/faks: 011/2432-237,
E-mail: kolosestarabgd@beotel.rs