Misija:

Misija „Hleba života“ je da obezbedi i podrži programe za brigu o starijima i siromašnima, i doprinese razvoju dece i omladine kroz izgradnju mira.

Ciljevi:

1. Stariji i odrasli kojima je potrebna tuđa nega i pomoć su ojačani za  dostojanstven i
što je više moguće samostalan život uz  sprečen  ili  odložen period institucionalizacije.

2. Romska deca, omladina i odrasli  završavaju osnovnu školu, deca i omladina primenjuju veštine za transformaciju konflikta, neguju međusobne odnose i uživaju svoja osnovna ljudska prava.
 2.1  Obezbediti programe koja osposobljavaju Romsku decu, omladinu i odrasle da završe osnovnu školu.

  1. Podrška romskoj deci u pripremi za školu, pomoć u učenju, vanškolske aktivnosti, rad sa  roditeljima romske dece, saradnja sa školama (5 osnovnih škola u Beogradu), zastupanje u lokalnoj zajednici; podrška odraslim da se upišu/završe osnovnu školu edukacija osoblja uključenih u rad; van školske aktivnosti. Obuhvaćeno 400 dece.

Projekat za podršku u obrazovanju i integraciji romske dece  je u svojoj četvrtoj godini izvođenja dobio nagradu ERSTE fondacije u oblasti socijalnih integracija u konkurenciji od 400 projekata iz čitavog Regiona (www.erstestiftung.org/integration-award)

2.2  Uspostaviti program koji uči decu kako da izgrađuju bolje međusobne odnose.

  1. Edukacija dece i omladine na transformaciji konflikta, rad sa roditeljima, organizovanje kampova. Rad se odvija u 4 osnovne škole u Beogradu. Obuhvaćeno oko 20 nastavnika i 200 dece.

3. HŽ ima jače kapacitete u osoblju i volonterima, efektivnu organizacionu strukturu, dobre kontakte i saradnju sa crkvama osnivačima, javnim institucijama i organizacijama civilnog društva.

4. HŽ sprovodi veštine transformacije konflikta u svim svojim programima.

Projekti sa starijima:

Zadatak u našim programima za starije je povećati sposobnost ugroženih starijih da
ostvare raspoložive socijalne usluge, da poboljšaju svoje skadnevne funkcionalne aktivnosti  i
da  žive samostalnije koliko  je to moguće.
Kroz programe za starije „Hleb života“ sprovodi sledeće aktivnosti:

  1. Identifikacija i pomoć siromašnim starijim sugrađanima  kroz pružanje  pomoći u kući na dnevnoj osnovi: sitni kućni poslovi, nabavka namirnica, plaćanje računa, priprema obroka, pripreme za zimu i sl.
  2. Pružanje usluga kućne nege, prevencija, saveti, medicinska pomoć;
  3. Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava korisnika u cilju boljeg pristupa sistemu podrške u lokalnoj zajednici – posredovanje kod medicinskih ustanova, centara za socijalni rad, drugih specijalizovanih ustanova,  kod drugih NVO.
  1. Obezbeđene mogućnosti socijalizacije kroz Dnevni centar  na opštini Vračar za starije koji žive sami ili se osećaju usamljenim, izolovanim i nekorisnim, kao i klubovi za integraciju starijih izbeglica i raseljenih na Čukarici, Železniku i Obrenovcu.
    1. Određenim danima u Dnevnom centru dobijaju se saveti zdravstvenog radnika; organizuju se predavanja i prisustvuje razgovorima radi obogaćivanja socijalnog i duhovnog života; učestvuje u druženjima, gostovanjima i proslavama, organizuju se izleti, odlasci u pozorišta, izleti, pohadjaju se kursevi kompjutera i engleskog jezika; učestvuje se u radu kreativnih radionica za vez, šivenje, pletenje, razboj, izrada čestitki; organizuje se prodajna izložba etno radova.
  2. Obezbeđivanje i distribucija materijalne pomoći za starije siromašne (hrana, higijena, lekovi, odeća, obuća, ogrev za zimu i sl)
  3. Pružanje besplatnih usluga kućnog majstora – razne popravke u kući, krečenje i sl.

Rad sa oko 500 starijih lica kroz nevedene vidove pomoći se odvija na sledećim opštinama: Zvezdara, Vračar, Stari grad, Rakovica, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Voždovac, Obrenovac, Pančevo.

U radu sa starijima je angažovano 14  saradnika i oko 20 volontera (socijalni radnici, medicinsko osoblje, obučeni radnici za terenski rad sa starijima).

Kontakt:
Hrišcansko humanitarno udruženje „Hleb života“
Požarevačka 53, Beograd,
Tel/fax1: +381-11-244-35-40
Tel/fax2: +381-11-243-81-22
E-mail:  info@hlebzivota.org.rs
Web:  www.breadoflife.org.rs