cks-logo

ciljevi organizacije

Crveni krst Srbije je najveca i najstarija humanitarna organizacija u zemlji. Osnovan je na inicijativu doktora Vladana Ðordevica 25. Januara 1876. godine, svega nekoliko meseci posle osnivanja Medunarodnog komiteta Crvenog krsta, što ga cini jednim od najstarijih nacionalnih društava Crvenog krsta na svetu. Od svog osnivanja Crveni krst Srbije radi u skladu sa sedam principa pokreta, a to su: humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.
Misija Crvenog krsta Srbije je da olakšava ljudsku patnju. Zadaci Crvenog krsta Srbije su: pružanje pomoci ugroženim licima u slucaju ratnog sukoba, prirodnih, ekoloških i drugih nesreca; spasavanje ugroženih života i zdravlja ljudi i širenje znanja o medunarodnom humanitarnom pravu; preventivno delovanje i prosvecivanje gradana u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite; unapredivanje humanitarnih vrednosti u društvu, te u slucaju stanja potreba, pružanje socijalne zaštite i zbrinjavanje.
Crveni krst Srbije ima dve pokrajinske organizacije, pet gradskih i 177 organizacija na lokalnom nivou. Oko 600 zaposlenih i 10.000 volontera stalno su angažovani na programima Crvenog krsta Srbije koji se bave brigom o ugroženim starijim osobama, pripremom za delovanje u nesrecama, integracijom ugrožene romske dece, integracijom dece sa posebnim potrebama, diseminacijom humanitarnog prava i principa Crvenog krsta, motivacijom gradana za dobrovoljno davanje krvi, obukom za pružanje prve pomoci, pronalaženjem nestalih i drugim.
Pored nabrojanog, u aktivnosti Crvenog krsta Srbije spadaju i narodne kuhinje, zajednicki razvoj zajednice, oporavak socijalno ugrožene dece u Baošicima. Akcije kao što su „Suncana jesen života“, „Jedan paketic puno ljubavi“, „Paketic za novorodenu bebu“.
Crveni krst Srbije je clan Medunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i ucesnik regionalnih i globalnih inicijativa i programa iz svih oblasti svog delovanja.

projekti sa starijima

Program brige o starima je najveci program socijalne i zdravstvene zaštite koga Crveni krst Srbije svakodnevno izvodi na terenu. Zapocet 2001. godine pilot-projektima u Vojvodini, program se do danas proširio na više od polovine teritorije republike Srbije. U ovom momentu programom su obuhvacene 82 opštine, u kojima lokalni ogranci Crvenog krsta, radom svojih volontera i uz ucešce lokalne zajednice i koordinaciju i podršku sekretarijata Crvenog krsta Srbije pomažu ugroženim starijim gradanima.
Cilj programa je da se starijim osobama koje nemaju podršku rodbine, niti primaju druge vrste pomoci, a nalaze se u stanju socijalne, materijalne, zdravstvene ili neke druge ugroženosti, omoguci prijatniji, dostojanstveniji i što duži boravak u njihovim domovima i odlaganje ili potpuno ukidanje nužde da ove osobe budu institucionalizovane. Ovim osobama se pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, brizi za zdravlje, higijenu i ispravnu ishranu, održavanju socijalnih kontakata i korišcenju postojecih sopstvenih potencijala da pomognu sebi, drugima i vode ispunjeniji život.
U Programu brige o starima je trenutno aktivno oko 1.766 volontera i oko 160 profesionalnih saradnika koji vode brigu o više od 11.000 starijih, ugroženih osoba. Program daje širok okvir mogucnosti za delovanje Crvenog krsta na planu brige o starima. Raznovrsne aktivnosti koje Crveni krst sprovodi mogu se podeliti u cetiri kategorije:

  • zdravstveno preventivne aktivnosti
  • pomoc u kuci
  • psihosocijalna podrška
  • klupske aktivnosti

Program nudi ne samo usluge direktne pomoci oko održavanja licne higijene i higijene stana, nabavke, sitnih opravki i ishrane, vec i pomoc starijim osobama oko zastupanja njihovih interesa u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou, te pomoc oko korišcenja zakonom garantovanih prava.
Program je planiran i koordiniran tako da prati nacionalne inicijative, poput Nacionalne strategije o starenju i Strategije za smanjenje siromaštva, dok istovremeno oslanjanje na globalne resurse pokreta Crvenog krsta omogucava korišcenje prakticnih i strucnih znanja iz drugih sredina, pracenje globalnih trendova, obezbedivanje medunarodne ekspertize i slicno.

Kontakt
Crveni krst Srbije,
Simina 19, Beograd,
Tel. 011/2622-121,
E-mail: natasa@redcross.org.rs ili milutin@redcross.org.rs
Web: www.redcross.org.rs