Preuzmite “Nacionalna strategija o starenju” nacionalna_strategija_o_starenju.doc – Preuzeto 448 puta – 128 KB

Preuzmite “National Strategy on Ageing” national_strategy_on_ageing.doc – Preuzeto 427 puta – 269 KB

Preuzmite “Strategija za stare - Uvodna rec (1)” strategija_za_stare_-_uvodna_rec_(1).doc – Preuzeto jednom – 29 KB

Preuzmite “Social Welfare Development_Strategy final march 2006” social_welfare_development_strategy_final_march_2006.doc – Preuzeto 429 puta – 219 KB

Preuzmite “Strategija razvoja sistema socijalne zastite” elder_abuse_2_year_objectives_hta.doc – Preuzeto 437 puta –