Preuzmite “Freedom-to-decide-for-ourselves-report-1.pdf” Freedom-to-decide-for-ourselves-report-1.pdf – Preuzeto 333 puta – 1 MB

Preuzmite “Sloboda-da-odlucujemo.pdf” Sloboda-da-odlucujemo.pdf – Preuzeto 364 puta – 2 MB

Preuzmite “Informator-o-organizacijama-civilnog-društva-koje-rade-sa-starima-u-srbiji.pdf” Informator-o-organizacijama-civilnog-društva-koje-rade-sa-starima-u-srbiji.pdf – Preuzeto 380 puta – 666 KB

Preuzmite “Vaninstitucionalna-zastita-starih-ljudi-u-srbiji.pdf” Vaninstitucionalna-zastita-starih-ljudi-u-srbiji.pdf – Preuzeto 392 puta – 10 MB

Preuzmite “O-evropskom-konceptu-dugotrajne-zaštite.pdf” O-evropskom-konceptu-dugotrajne-zaštite.pdf – Preuzeto 353 puta – 525 KB