Mesec: jul 2016.

Rosa

ciljevi organizacije Ženska asocijacija Rosa osnovana je sa osnovnim ciljem promocije ljudskih prava žena, pre svega žena sa posebnim potrebama, kao što su stare žene, stare žene u seoskim sredinama, žene invalidi, žene žrtve porodičnog nasilja, žene udovice žrtve ratnih razaranja, žene izbeglice. Politička dešavanja, ekonomska kriza i rat na prostorima Srbije, ali i šire na balkanskom području, uticali su na marginalizovanje posebnih potreba ovih vulnerabilnih ženskih populacija. Zbog dugogodišnjeg ekonomskog siromaštva, usled tradicionalističke i paternalističke kulture na ovim prostorima, vulnerabilne ženske grupacije ostavljene su, u najvećem broju slučajeva, bez mogućnosti na izbor i bez mogućnosti da ostvare osnovno...

Read More

Univerzitet za treće doba Đuro Salaj a.d.

Poslovni sistem „Đuro Salaj“ osnovan je 1952. godine pod nazivom Radnički univerzitet i predstavlja na ovim prostorima prvu kulturno-obrazovnu instituciju neformalnog tipa obrazovanja. Nakon šest decenija postojanja i dalje razvija osnovne ciljeve- širenje kulture i obrazovanja u svim društvenim strukturama.   Univerzitet za treće doba „Đuro Salaj“ osnovan je 1989. godine u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Redakcijom obrazovnog programa TV Beograd i NU „Braća Stamenković“. Usmerenje Univerziteta za treće doba kao obrazovne institucije i institucije socijalne zaštitite za najstariju populaciju dalje se razvijalo kroz Mrežu univerziteta za treće doba.   Nakon povlačenja...

Read More

Društvo za obrazovanje odraslih

  Društvo za obrazovanje odraslih je nedobitno udruženje građana, osnovano 2000. godine, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti učenja i obrazovanja odraslih. Misija Društva je afirmacija, podrška i unapređenje učenja i obrazovanja odraslih, promocija kulture celoživotnog učenja i unapređenje društvene uključenosti i međunarodne saradnje u području učenja i obrazovanja odraslih. Članovi i saradnici Društva su uglavnom andragozi, ali i generalno profesionalci u oblasti obrazovanja i učenja odraslih. Iako Društvo ne funkcioniše po principu individualnog članstva, ima mrežu brojnih saradnika iz raznovrsnih organizacija i institucija. Aktivnosti Društva pokrivaju skoro sve oblasti u obrazovanju odraslih i celoživotnom učenju: osnovno obrazovanje za odrasle,...

Read More

Help Net

  Centar za podršku i inkluziju „HELP NET“ je nevladino i neprofitno udruženje  osnovano 2015.godine radi podrške reformama u svim oblastima društvenog života, uz puno učešće lokalnih i nacionalnih aktera, a u cilju stvaranja uslova za kvalitetniji život svih građana. Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava građana, promovisanja društvene brige o starima, deci i mladima, podrške inkluzivnim procesima u društvu, podrške reformama sistema socijalne zaštite i promovisanju nenasilnog, rodno ravnopravnog, tolerantnog i otvorenog društva. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito razvija sledeće oblasti delovanja: Razvoj vaninstitucionalnih socijalnih usluga (pomoć u...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A