Crveni krst Srbije kao koordinator projekta ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’, ima obavezu da poseti sve partnere u projektu i da se upozna sa realizacijom projekta u svih pet zemalja, kao da i, ukoliko dođe do nekih problema u realizaciji pomogne partneru prilikom prevazilaženja problema. Druga monitoring poseta u projektu je bila Crvenom krstu Crne Gore i mreži Dignitas i organizovana je u petak 11. novembra 2016. godine. Sastanak je organizovan u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore, a sastanku su prisustvovali predstavnici mreže Dignitas, Zavoda za socijalnu i dečju zaštitu i Ministarstva za rad i socijalno staranje. Kao predstavnici tima za koordinaciju projekta, prisustvovali su Nataša Todorović i dr Milutin Vračević iz Crvenog krsta Srbije, a Crveni krst Crne Gore su predstavljali Jelena Šofranac i Igor Jokanović, koordinatori projekta u svojoj državi.

image-0-02-05-3b93739778c06ff156e07050383eaf5a9a1e4a597eb682f9783adce72f2f744f-v

Sastanku je prisustvovala Ivana Bošković iz Ministarstva za rad i socijalno staranje koja je predstavila aktivnosti i servise namenjene starijim osobama kao i planove ministarstva za budući period. Trenutno je u Crnoj Gori na poslovima Pomoći u kući angažovano 109 gerontodomaćica koje obilaze 1.000 korisnika, postoje dva Doma za smeštaj starijih lica, kao i Dnevni centar za starije u Nikšiću, a u planu je izgradnja domova u Pljevljima i Nikšiću. Svesni potrebe razvijanja međugeneracijske solidarnosti realizovan je i program digitalne inkluzije starijih. Digitalnu inkluziju kao uspešan model razvija i Crveni krst Crne Gore, s tim da se fokusirao posebno na ruralna područja u Mojkovcu. Ovim projektom omogućili su starijima koji su ostali da žive sami da nauče da koriste skajp i da mogu da komuniciraju sa članovima svojih porodica koji žive u inostranstvu, a njihovim porodicama su omogućili brigu na daljinu. Dragana Đurović iz Zavoda za socijalnu i dečiju zaštitu govorila je o licenciranju usluga gerontodomaćica i edukacijama za koje će biti zadužen zavod. Branko Milošević iz Saveza penzionera Crne Gore posebno je naglsio da je zdravo, aktivno starenje vrlo važan segment delovanja Udruženja penzionera, ali da se samo zajedničkim delovanjem, može uspešnije boriti protiv stigme, predrasuda i stereotipa prema starijim osobama. U Crnoj Gori ima 115.000 penzionera od toga je 85.000 starije od 65 godina, a jedan od ciljeva je očuvanje psihofizičkog zdravlja članova i sa druge strane pomoć onim najugroženijim penzionerima kroz subvencije i olakšice. Kao predstavnik NVO „Naše doba“ Vesna Lakuš takođe je istakla digitalnu inkluziju i edukaciju starijih, jer će sada u eri digitalizacije biti potrebno da stariji koriste kompjuter u smislu lakšeg ostvarenja prava.

Opšti zaključak je da iako se radi o mreži koja je nastala pre nekoliko meseci, svakako postoji kohezija i osećaj pripadnosti mreži, kao i motivacija da se ulože napori da se zajednički reše identifikovani problemi starijih u Crnoj Gori.

Glavna poruka je svakako da je potrebno da se mreže šire i da se uključuju nove članice, koje svakako mogu da poboljšaju rad mreže, i da daju nove poglede  na postojeće probleme, ali da se u njihov rad uključe i predstavnici relevantnih ministarstava.

image-0-02-05-d89d5fdf9d24a47e8bc9c6abf0e4bc337642d0ab243e7222018fee07b20a7966-v