Na poziv Prof. dr Mirjane Dokmanović, konsultantkinje za izradu Rodne analize za Srbiju, Nataša Todorović , stručni saradnik Crvenog krsta Srbije i  koordinator mreže HumanaS učestvovala je u radu fokus grupe koja se održala  u petak, 18. novembra 2016. godine, u prostorijama EU Info Centra. Fokus grupa je organizovana  sa ciljem da se ispita stanje rodne ravnopravnosti u Srbiji i mogućnosti eliminisanja uzroka diskriminacije žena, kao i poboljšanja njihovog položaja. Značajno je to što je bilo mogučnosti da se ukaže na položaj starijih žena u Srbiji, kao i da se naglasi  izuzetno težak položaj starijih žena u ruralnom području, kao i žena sa dijagnostikovanom demencijom.

sam_4540sam_4567 sam_4566 sam_4550