Mesec: januar 2017.

Položaj starijih na selu – istraživanje

Položaj starijih na selu – Blog post na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije   Tekst o položaju starijih na selu predstavlja kratak osvrt na istraživanje koje su Crveni krst Srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sproveli uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) tokom 2016. godine. Objavljen je na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije a autor je Nataša Todorović, stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije.   http://www.socijalnoukljucivanje.gov.rs/blog/?p=7609   Položaj starijih na selu – Blog post na sajtu organizacije HelpAge International   Depopulacija sela dovela je do teškog položaja...

Read More

Volonterski servis Zvezdare

Zadatak Volonterskog servisa Zvezdare (VSZ) je da pored pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u svakodnevnom životu, angažovanjem volontera Gradske opštine Zvezdara na direktan i nedvosmislen način afirmiše vrednosti i ideju volontiranja kao principa pomoći, solidarnosti i samopomoći, čime će se podstaći korišćenje postojećih ljudskih resursa i posebno favorizovati proaktivan način života Zvezdaraca u lokalnoj zajednici prema sugrađanima za koje je nečija solidarnost od velikog značaja. Korisnici volonterske podrške u kućnim uslovima imaju građani Zvezdare bez porodičnog staranja, starija, nemoćna i lica sa invaliditetom, jednoroditeljske porodice sa decom sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, i druge sugrađane kojima su usluge volontera...

Read More

Lokalna inicijativa za socijalno uključivanje na opštini Vračar

Hleb života sprovodi program brige o starijima od 2004. godine sa ciljem da doprinese dostojanstvenom životu starijih sugrađana u društvu. Od januara 2017 u naredne tri godine Hleb života nastavlja dalji rad kroz projekat Briga o starijima i razvijanja seniorskog aktivizma. Pri tom, saradnja sa drugim organizacijama, posebno sa Mrežom HumanaS i relevantnim institucijama je od ključnog značaja za dalji razvoj.   Cilje u ovom Projektu  Hleb života nastoji da dosegne kroz: Usluge pomoći u kući za oko 100 siromašnih starijih prema jasno određenim kriterijumima; Motivaciju starijih osoba i njihovo učešće u aktivnostima Dnevnog Kluba na opštini Vračar kao...

Read More

Istraživanje „Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji“

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije inicirao je sprovođenje istraživanja „Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji“, koje je realizovano uz podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Stalne konferencije gradova i opština. Istraživanje je sproveo Centar za socijalnu politiku u periodu od oktobra 2015. godine do marta 2016. godine. Za detalje o istraživanju kao i preuzimanje dokumenta u PDF formatu, molimo da sledite donji link:   Objavljeno istraživanje „Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji“...

Read More

Monitoring poseta Albaniji, TASIOP projekat

U sklopu dužnosti koordinatora projekta ’’Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba’’, Crveni krst Srbije ima obevezu da poseti sve partnere u projektu i upozna se sa realizacijom projekta u svih pet zemalja u regionu. Dodatno, ukoliko se utvrdi da postoje problemi u realizaciji Crveni krst Srbije je tu da pomogne partneru u njihovom prevazilaženju, ponudi primere dobre prakse iz drugih država i slično.  Treća monitoring poseta organizovana je 8. i 9. januara 2017. godine i tokom nje su koordinatori projekta, Nataša Todorović i Milutin Vračević posetili Tiranu. Njihov domaćin bilo je Albansko udruženje gerijatara i gerontologa (AAGG) koje kao...

Read More
  • 1
  • 2

Veličina slova

  • A  A  A