Zbornik radova Javnost, stariji i mediji rezultat je rada na projektu koji su zajedno realizovali, u drugoj polovini 2016. godine, Fakultet za kulturu i medije i Gerontološko društvo Srbije, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Za potrebe ovog projekta prof. dr Ljiljana Manić i prof. dr Nataša Simeunović Bajić, sa svojim saradnicima, uradile su istraživanje vezano za medijsko izveštavanje o starosti i starijima u Srbiji, tokom 2015. godine. Analizirano je pet najuticajnijih dnevnih novina koje izlaze u Srbiji (Politika, Večernje novosti, Danas, Blic i Kurir) i u njima 14.199 tekstova, u kojima se pisalo o starosti i starijima od 65 godina.

 


Svesni činjenice da je u savremenom svetu, pa i u Srbiji, uloga masovnih medija u oblikovanju stavova i ponašanja građana skoro presudna, učesnici projekta su se upustili u istraživanje o tome, kakvu sliku o starosti i starijima šalju javnosti naši najprestižniji štampani mediji. Razlozi koji su ih opredelili baš za ovu temu, mogu se naći u činjenici, da je to krajnje marginalizovana tema, najčešće locirana u crnoj hronici i sa ejdžističkim konotacijama.
Zbornik je prvi put predstavljen javnosti i medijima na konferenciji održanoj 21. februara 2017. godine, u svečanoj sali Crvenog krsta Srbije. Izdavači Zbornika su Gerontološko društvo Srbije i Fakultet za kulturu i medije, a urednice su prof. dr Ljiljana Manić i prof. dr Nataša Simeunović Bajić.