Za potrebe projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba“ koji u pet država regiona koordinira Crveni krst Srbije a uz podršku Evropske unije, Austrijskog Crvenog krsta i Austrijske Agencije za razvoj, urađena je analiza pravnog i političkog okvira u Srbiji. Ovu analizu uradila je Jasmina Tanasić, usredsređujući se na postojeće zakonske i strateške dokumente ali imajući u vidu i tekući proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Ponuđeni zaključci i preporuke u skladu sa tim treba da doprinesu boljoj socijalnoj uključenosti starijih osoba i njihovom učešću u javnom i političkom životu na nacionalnom i lokalnom nivou.

 

Preuzmite “Situaciona-analiza-Srbija-TASIOP.pdf” Situaciona-analiza-Srbija-TASIOP.pdf – Preuzeto jednom – 930 KB