Povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice, u Palati Srbija održan je stručni skup pod nazivom „Međugeneracijska solidarnost: značaj i perspektive“. Stručni skup organizovalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i on predstavlja još jedan korak u promovisanju međugeneracijske solidarnosti i komplementarnosti između različitih generacija, kao i borbu protiv stereotipa i predrasuda koje predstavljaju rizik u razvijanju međugeneracijske ravnopravnosti.

Skupu su prisustvovali predstavnici Crvenog krsta Srbije, kao i organizacija članica mreže Humanas. Pored toga na konferenciji su mladi volonteri Crvenog krsta Savski Venac govorili o svojim iskustvima saradnje među generacijama a prisustvovali su i stariji volonteri.

Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije je govorila na skupu a Nadežda Satarić iz organizacije Amity – Snaga prijateljstva kao i Danica Šmic, predstavnica starijih volontera su dale izjave za medije. Sve tri su govorile o međugeneracijskoj solidarnosti kao o značajnom elementu socijalne inkluzije a koja je deo projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih.

Skup je otvorio Ministar Aleksandar Vulin, a govorili su i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Nikola Rajičić iz Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima Grada Beograda. U svojim obraćanjima svi su istakli da je pitanje međugeneracijske solidarnosti jedno od najvažnijih pitanja u razvoju kohezivnog društva i da je međugeneracijska ravnopravnost i odgovornost važna i da ona omogućava da se smanji jaz među genaracijama.  Nataša Todorović posebno je istakla ljudi danas žive duže u boljem zdravlju, ostaju duže aktivni, sa druge strane, menja se struktura porodice, ljudi imaju manji broj dece i kasnije ih dobijaju, više se ulaže u obrazovanje i lični razvoj. Prema tome pitanje starenja nije izolovano pitanje, moramo biti svesni da demografsko starenje utiče na sve sfere života, na rad, zapošljavanje, obrazovanje, penzioni sistem, lične finansije, pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, na usluge transporta, na potrošnju, na participaciju, međugeneracijsku solidarnost i privredni rast. Naravno treba promeniti i sliku o starijim osobama, da one nisu teret društvu i budžetu, već su potencijal koji treba prepoznati i da je za jedno društvo važno da bolje iskoristi potencijal svih generacija i omogući njihov potpuni razvoj.

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović govorila je o aktivnostima Crvenog krsta Srbije koje su usmerene na međugeneracijsku solidarnost. Ističući da većina programa i projekata koje realizuje Crveni krst sadrže komponentu međugeneracijske solidarnosti. U svim aktivnostima učestvuju i mladi i stariji volonteri, čak i u onim najzahtevnijim, a to je delovanje u nesrećama. Vesna Milenović je dala i nekoliko primera dobre prakse, primer Crvenog krsta Inđija, gde su starije žene članice „Kutka za srećan trenutak“, angažovane od strane škole da volonterski u izbornom predmetu domaćinstvo nauče učenike ručnim radovima.