Crveni krst srbije i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti povodom 15. juna Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijima organizuju konferenciju “Zlostavljanje starijih – šta dalje, kako sprečiti”? Konferencija će biti održana 15. juna sa početkom u 10:30 časova, u sedištu Crvenog krsta Srbije, u svečanoj sali na I spratu.

Na konferenciji će govoriti Prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, dr Zsofia Pusztai, šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Vladana Jović, zamenik zaštitnika građana, Marija Raković, Populacioni fond Ujedinjenih nacija,  Prof. dr Snežana Pavlekić, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet u Beogradu, Nadežda Satarić, Amity, Gordana Ković, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Jasmina Tanasić, Stalna konferencija gradova i opština i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.

Ove godine na globalnom nivou istaknut je jedan poseban vid nasilja, koji je često neprepoznat od strane samih starijih osoba, a to je finansijsko ili ekonomsko nasilje. Na osnovu raspoloživih podataka, 5 do 10% starijih osoba širom sveta doživelo je neku vrstu finansijske eksploatacije. Međutim, često se ova vrsta zlostavljanja ne prijavljuje, delimično zbog stida i sramote od strane žrtve ili zbog njihove nemogućnosti da prijave usled kognitivnih i drugih oštećenja.

Dan borbe protiv nasilja nad starijima prvi put je u svetu obeležen 15. juna 2006. godine, a inicijator njegovog obeležavanja bila je Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijima (INPEA). U Srbiji je prvi put ovaj datum obeležen 15. juna 2007. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije i mreže HumanaS. Od tada se svake godine ovaj datum obeležava uz usku saradnju javnog i civilnog sektora.

Ujedinjene Nacije su na zasedanju Generalne Skupštine održanom 19.decembra 2011. godine u Nju Jorku rezolucijom 66/127 zvanično prepoznale zlostavljanje starijih kao javno-zdravstveni i socijalni problem koji ugrožava zdravlje starijih i krši njihova ljudska prava. To je problem koji zahteva reagovanje međunarodne zajednice pa je 15. juni kao Dan borbe protiv nasilja nad starijima uvršten u kalendar Ujedinjenih nacija.