Mesec: avgust 2017.

Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba

Od februara 2016. godine započeta je realizacija projekta «Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba», koji se paralelno implementira u pet država regiona uz finansijsku podršku Evropske unije kroz IPA fond, kao i Austrijske razvojne agencije ADA. Tehničku podršku koordinaciji projekta pruža Austrijski Crveni krst. Projektom koordinira Crveni krst Srbije. «Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba» predstavlja trogodišnji zajednički napor da se ojača pozicija starijih osoba u regionu kako bi učestvovale u donošenju odluka koje se tiču njih, njihove zajednice i društva u kome žive, kao i organizacija civilnog društva koje treba da budu funkcionalna spona između samih starijih osoba...

Read More

Preporuke za starije tokom letnjih vrućina

Starije osobe teže podnose visoke temperature od mlađih ljudi iz nekoliko razloga:  Teže se prilagođavaju naglim promenama temperature u odnosu na mlađe. Mnogi od njih imaju hronične zdravstvene probleme koji mogu da menjaju normalnu telesnu reakciju na toplotu. Oni češće uzimaju lekove koji utiču na sposobnost tela da reguliše temperaturu ili lekove koji koče znojenje. Preporuka je da tokom ovog vrelog talasa u periodu od 10 do 17 časova starije osobe ne bi  smele da se izlažu sunčevoj energiji, posebno stariji hronični ili srčani bolesnici i oboleli od dijabetesa. Ukoliko starija osoba mora da izađe iz kuće preporuka je...

Read More

STARENJE U GRADU- FOKUS GRUPA U KRUŠEVCU

  Crveni krst Srbije u partnerstvu sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) od 1. jula 2017. godine otpočeo je sa realizacijom projekta ”Starenje u gradu”. U okviru ovog projekta biće realizovano istraživanje u 12 gradova u Srbiji o potrebama, izazovima i mogućnostima sa kojima se suočavaju starije osobe u gradu. Jedna od prvih aktivnosti u okviru projekta bila je fokus grupa organizovana u Crvenom krstu Kruševca 26. jula 2017. godine. Dvanaest starijih osoba iz Kruševca govorilo je o pristupu uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, o dostupnosti prevoza, celoživotnog učenja, o bezbednosti, ali...

Read More

Najava: X NACIONALNI GERONTOLOŠKI KONGRES, SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Članica mreže HumanaS, Gerontološko društvo Srbije najavljuje održavanje X Nacionalnog gerontološkog kongresa sa međunaordnim učešćem. Kongres će biti organizovan 18. i 19. maja 2018. godine u Sava centru, u Beogradu, Srbija. Tema kongresa je “Starenje i ljudska prava”. Kongres će promovisati aktivno starenje, volonterizam i građanski aktivizam starijih, socijalno uključivanje starijih osoba i javno zagovaranje starijih u borbi za njihova ljudska prava. Učesnici Kongresa će analizirati najsavremenija shvatanja o starosti i starenju, kao i stanja u oblasti poštovanja osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u svetu, polazeći od osnovnih dokumenata UN, Saveta Evrope, Ustava zakona pojedinih država, a...

Read More

Veličina slova

  • A  A  A